Slovenia: tenders, rfq bids, opportunities and procurement


Record matches: 97048 + New 178


21 mar
Land purchase services (EN SL) add to Favorites
Deadline: 28 days
Customer: DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Source: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.

Number: 80664441

Country: Slovenia

Source: TED

21 mar

Number: 80664481

Country: Slovenia

Source: TED

21 mar

Number: 80664636

Country: Slovenia

Source: TED

21 mar
Archiving services (EN SL) add to Favorites
Deadline: 26 days
Customer: ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Source: Zdravstveni dom Ljubljana

Number: 80664647

Country: Slovenia

Source: TED

21 mar

Number: 80664736

Country: Slovenia

Source: TED

21 mar

Number: 80664816

Country: Slovenia

Source: TED

21 mar
X-ray devices (EN SL) add to Favorites
Deadline: 47 days
Customer: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Source: Univerzitetni klinični center Ljubljana

Number: 80665250

Country: Slovenia

Source: TED

21 mar
Safety barriers (EN SL) add to Favorites
Deadline: 29 days
Customer: DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Source: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.

Number: 80665310

Country: Slovenia

Source: TED

21 mar
IT services: consulting, software development, Internet and support (EN SL) add to Favorites
Deadline: 29 days
Customer: MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Source: Ministrstvo za zdravje

Number: 80665795

Country: Slovenia

Source: TED

21 mar
Pharmaceutical products (EN SL) add to Favorites
Contract value: 389 250 (USD)
Price original: 397 000 (EUR)

Deadline: 30 days
Customer: ZDRAVSTVENI DOM BREŽICE
Source: Zdravstveni dom Brežice

Number: 80666113

Country: Slovenia

Source: TED

21 mar
Namera za prodajo nepremičnin, parc. št. 177/2 in 177/3, obe k. o. 2215-Robidišče v deležu do 8/9, po metodi neposredne pogodbe (SI) add to Favorites
Deadline: 21 days
Customer: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
21 mar
Izdelava 3D pregledovalnika VN infrastrukture (SI) add to Favorites
Deadline: 22 days
Customer: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
21 mar
Izdelava 3D pregledovalnika VN infrastrukture (SI) add to Favorites
Deadline: 22 days
Customer: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
21 mar
OBNOVA KULTURNEGA DOMA KROPA - PROJEKTIRANJE (SI) add to Favorites
Customer: OBČINA RADOVLJICA
Source: Občina Radovljica

Number: 80675479

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia