Slovenia: tenders, rfq bids, opportunities and procurement. Page № 2


Record matches: 97048 + New 178


20 mar
D-15/23 Sanacija območij plazenja in vozišča na cesti R3-716/5630 Grad - Kuzma od km 2,690 do km 2,885 (SI) add to Favorites
Deadline: 29 days
Customer: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Source: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

Number: 80592844

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

20 mar

Number: 80592845

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

20 mar

Number: 80592847

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

20 mar
Ureditev knjižničnega skladišča UM- 2. faza (SI) add to Favorites
Deadline: 15 days
Customer: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
20 mar
D-15/23 Sanacija območij plazenja in vozišča na cesti R3-716/5630 Grad - Kuzma od km 2,690 do km 2,885 (SI) add to Favorites
Deadline: 29 days
Customer: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
20 mar
ASfalterska dela v občini Moravče v letu 2023 (SI) add to Favorites
Deadline: 2 days
Customer: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
20 mar
Nabava velikih vodomerov za leto 2023 (SI) add to Favorites
Deadline: 12 days
Customer: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
20 mar
Spletna javna dražba - Avtomobili (SI) add to Favorites
Deadline: 8 days
Customer: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
20 mar
G - Sanacija območij plazenja in vozišča na cesti R3-716/5630 Grad - Kuzma od km 2,690 do km 2,885 (SI) add to Favorites
Deadline: 29 days
Customer: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

Number: 80593630

Country: Slovenia

Source: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

20 mar
Dobava pisarniškega materiala (1-letno obdobje) (SI) add to Favorites
Customer: ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Source: Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.

Number: 80595025

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

20 mar
DOBAVA RAZLIČNEGA MATERIALA V OBDOBJU 12 MESECEV - PONOVITEV (SI) add to Favorites
Deadline: 6 days
Customer: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
20 mar
Spletna javna dražba - Gospodarska vozila (SI) add to Favorites
Deadline: 19 days
Customer: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
20 mar

Number: 80597909

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

20 mar
Izvedba GOI del za sanacijo prostorov v 4. nadstropju SBI (SI) add to Favorites
Deadline: 14 days
Customer: SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA
Source: Splošna bolnišnica Izola Ospedale generale Isola

Number: 80597911

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

20 mar
Nakup pisarniških stolov za zavode za prestajanje kazni zapora (SI) add to Favorites
Deadline: 15 days
Customer: MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ
Source: Ministrstvo za pravosodje uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij

Number: 80597913

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

20 mar
DOBAVA RAZLIČNEGA MATERIALA V OBDOBJU 12 MESECEV - PONOVITEV (SI) add to Favorites
Deadline: 6 days
Customer: Javno podjetje KOMUNALA Idrija d.o.o.
Source: Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o.

Number: 80597916

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

20 mar
Izgradnja kanalizacije (SI) add to Favorites
Customer: KOMUNALNO PODJETJE PTUJ D.D.
Source: Komunalno podjetje Ptuj d.d.

Number: 80597919

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

20 mar

Number: 80597920

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

20 mar

Number: 80597922

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

20 mar
Dobava posod za odpadke (SI) add to Favorites
Deadline: 26 days
Customer: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
20 mar
Sodelovanje pri izvedbi inženirskih storitev s področja SV in TK naprav pri železniških projektih (SI) add to Favorites
Deadline: 27 days
Customer: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
20 mar
Dobava laboratorijskega materiala za obdobje 2 let (SI) add to Favorites
Deadline: 30 days
Customer: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
20 mar
DOBAVA ARTROSKOPSKEGA MATERIALA ZA OPERACIJE KOLENA IN RAMENA (SI) add to Favorites
Deadline: 26 days
Customer: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
20 mar
Sukcesivne nabave konvencionalnih in ekoloških živil (SI) add to Favorites
Deadline: 26 days
Customer: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
20 mar
Redno vzdrževanje občinskih cest in izvajanje zimske službe (SI) add to Favorites
Deadline: 26 days
Customer: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
20 mar
NAKUP IN ALL INCLUSIVE VZDRŽEVANJE RTG/CT NAPRAV Z VKLJUČENO PRIPRAVO PROSTOROV (SI) add to Favorites
Deadline: 47 days
Customer: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
20 mar
Storitve popisa, arhiviranja in uničenja dokumentacije (SI) add to Favorites
Deadline: 26 days
Customer: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
20 mar
Dobava laboratorijskega potrošnega materiala in reagentov (SI) add to Favorites
Deadline: 28 days
Customer: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
20 mar
Inmarsat satelitske storitve (SI) add to Favorites
Deadline: 26 days
Customer: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
20 mar
Izvedba GOI del za sanacijo prostorov v 4. nadstropju SBI (SI) add to Favorites
Deadline: 14 days
Customer: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
20 mar
Nakup pisarniških stolov za zavode za prestajanje kazni zapora (SI) add to Favorites
Deadline: 15 days
Customer: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
20 mar
Lasersko snemanje DV 2023 (SI) add to Favorites
Deadline: 13 days
Customer: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
20 mar

Number: 80601145

Country: Slovenia

Source: RFQ

20 mar
Ureditev železniške postaje Litija (SI) add to Favorites
Customer: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Source: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

Number: 80601621

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

20 mar
DOBAVA VAROVALNIH OGRAJ (SI) add to Favorites
Customer: DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Source: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.

Number: 80601623

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

20 mar
Dobava laboratorijskega materiala za obdobje 2 let (SI) add to Favorites
Deadline: 30 days
Customer: ZDRAVSTVENI DOM BREŽICE
Source: Zdravstveni dom Brežice

Number: 80601624

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

20 mar

Number: 80601625

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

20 mar
Sukcesivne nabave konvencionalnih in ekoloških živil (SI) add to Favorites
Deadline: 26 days
Customer: SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM CELJE
Source: Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje

Number: 80601626

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

20 mar
DOBAVA ARTROSKOPSKEGA MATERIALA ZA OPERACIJE KOLENA IN RAMENA (SI) add to Favorites
Deadline: 26 days
Customer: SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE
Source: Splošna bolnišnica Brežice

Number: 80601627

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

20 mar
NAKUP IN ALL INCLUSIVE VZDRŽEVANJE RTG/CT NAPRAV Z VKLJUČENO PRIPRAVO PROSTOROV (SI) add to Favorites
Deadline: 47 days
Customer: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Source: Univerzitetni klinični center Ljubljana

Number: 80601630

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

20 mar
Dobava računalniške opreme - pogajanja (SI) add to Favorites
Customer: SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC
Source: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Number: 80601632

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

20 mar
DOBAVA VAROVALNIH OGRAJ (SI) add to Favorites
Customer: DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Source: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.

Number: 80601634

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

20 mar

Number: 80601636

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

20 mar
Nabava torefikacije 2. del (SI) add to Favorites
Customer: UNIVERZA V MARIBORU
Source: Univerza v Mariboru

Number: 80601637

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

20 mar
Dobava in montaža opreme za Center Rog (SI) add to Favorites
Customer: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Source: Mestna občina Ljubljana

Number: 80601638

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

20 mar
Storitve popisa, arhiviranja in uničenja dokumentacije (SI) add to Favorites
Deadline: 26 days
Customer: ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Source: Zdravstveni dom Ljubljana

Number: 80601639

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

20 mar
Inmarsat satelitske storitve (SI) add to Favorites
Deadline: 26 days
Customer: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
Source: Ministrstvo za obrambo

Number: 80601642

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

21 mar

Number: 80609920

Country: Slovenia

Source: RFQ

21 mar

Number: 80615319

Country: Slovenia

Source: RFQ

21 mar
Izvedba hidrografskih izmer (SI) add to Favorites
Deadline: 13 days
Customer: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
21 mar
Izvedba hidrografskih izmer (SI) add to Favorites
Deadline: 13 days
Customer: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
21 mar
Nakup in instalacija nanosekundnega pulznega laserja z nastavljivo valovno dolžino in veliko repeticijo (SI) add to Favorites
Deadline: 13 days
Customer: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
21 mar
Nakup in instalacija nanosekundnega pulznega laserja z nastavljivo valovno dolžino in veliko repeticijo (SI) add to Favorites
Deadline: 13 days
Customer: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
21 mar
Food, beverages, tobacco and related products (EN SL) add to Favorites
Deadline: 26 days
Customer: SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM CELJE
Source: Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje

Number: 80663319

Country: Slovenia

Source: TED

21 mar
Construction-related services (EN SL) add to Favorites
Deadline: 26 days
Customer: OBČINA KAMNIK

Number: 80663420

Country: Slovenia

Source: TED

21 mar
Telecommunications services (EN SL) add to Favorites
Contract value: 166 762 (USD)
Price original: 170 082 (EUR)

Deadline: 26 days
Customer: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
Source: Ministrstvo za obrambo

Number: 80663616

Country: Slovenia

Source: TED

21 mar
Construction work (EN SL) add to Favorites
Deadline: 27 days
Customer: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Source: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

Number: 80663660

Country: Slovenia

Source: TED

21 mar
Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products (EN SL) add to Favorites
Contract value: 686 335 (USD)
Price original: 700 000 (EUR)

Deadline: 26 days
Customer: SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE
Source: Splošna bolnišnica Brežice

Number: 80664037

Country: Slovenia

Source: TED

21 mar
Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products (EN SL) add to Favorites
Contract value: 1 298 644 (USD)
Price original: 1 324 500 (EUR)

Deadline: 28 days
Customer: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik

Number: 80664136

Country: Slovenia

Source: TED

21 mar
Safety barriers (EN SL) add to Favorites
Deadline: 26 days
Customer: DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Source: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.

Number: 80664370

Country: Slovenia

Source: TED