Slovenia: tenders, rfq bids, opportunities and procurement. Page № 3


Record matches: 97048 + New 178


19 mar

Number: 80556151

Country: Slovenia

Source: RFQ

19 mar

Number: 80557272

Country: Slovenia

Source: RFQ

19 mar

Number: 80559619

Country: Slovenia

Source: RFQ

20 mar

Number: 80568580

Country: Slovenia

Source: RFQ

20 mar

Number: 80578642

Country: Slovenia

Source: RFQ

20 mar

Number: 80579527

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

20 mar

Number: 80580877

Country: Slovenia

Source: TED

20 mar
Surveying, hydrographic, oceanographic and hydrological instruments and appliances (EN SL) add to Favorites
Deadline: 26 days
Customer: DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o.
Source: Dravske elektrarne Maribor d.o.o.

Number: 80581086

Country: Slovenia

Source: TED

20 mar
Forestry services (EN SL) add to Favorites
Deadline: 23 days
Customer: Slovenski državni gozdovi, d. o. o.

Number: 80581115

Country: Slovenia

Source: TED

20 mar
Road construction works (EN SL) add to Favorites
Deadline: 40 days
Customer: OBČINA ŠKOFJA LOKA
Source: Občina škofja Loka

Number: 80581138

Country: Slovenia

Source: TED

20 mar
Unmanned aerial vehicles (EN SL) add to Favorites
Deadline: 26 days
Customer: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
Source: Ministrstvo za obrambo

Number: 80581221

Country: Slovenia

Source: TED

20 mar
Chromatographs (EN SL) add to Favorites
Contract value: 101 876 (USD)
Price original: 103 904 (EUR)

Deadline: 29 days
Customer: UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
Source: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

Number: 80581344

Country: Slovenia

Source: TED

20 mar
Maintenance of information technology software (EN SL) add to Favorites
Deadline: 28 days
Customer: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
Source: Ministrstvo za obrambo

Number: 80581345

Country: Slovenia

Source: TED

20 mar

Number: 80581396

Country: Slovenia

Source: TED

20 mar
Medical consumables (EN SL) add to Favorites
Deadline: 27 days
Customer: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Source: Univerzitetni klinični center Maribor

Number: 80581449

Country: Slovenia

Source: TED

20 mar
IT services: consulting, software development, Internet and support (EN SL) add to Favorites
Deadline: 35 days
Customer: REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA
Source: Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Number: 80581475

Country: Slovenia

Source: TED

20 mar
Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment (EN SL) add to Favorites
Deadline: 26 days
Customer: POŠTA SLOVENIJE d.o.o.
Source: Pošta Slovenije d.o.o.

Number: 80581649

Country: Slovenia

Source: TED

20 mar
Security services (EN SL) add to Favorites
Deadline: 26 days
Customer: OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU
Source: Okrožno sodišče v Kopru

Number: 80581650

Country: Slovenia

Source: TED

20 mar
Forestry services (EN SL) add to Favorites
Deadline: 8 days
Customer: Slovenski državni gozdovi, d. o. o.

Number: 80581785

Country: Slovenia

Source: TED

20 mar
Petrol (EN SL) add to Favorites
Deadline: 26 days
Customer: ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA BLAGOVNE REZERVE
Source: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve

Number: 80581787

Country: Slovenia

Source: TED

20 mar

Number: 80581942

Country: Slovenia

Source: TED

20 mar
Repair and maintenance services of medical and surgical equipment (EN SL) add to Favorites
Deadline: 23 days
Customer: ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR
Source: Zdravstveni dom Dr. Adolfa Drolca Maribor

Number: 80582039

Country: Slovenia

Source: TED

20 mar
Electricity (EN SL) add to Favorites
Deadline: 26 days
Customer: UNIVERZA V LJUBLJANI
Source: Univerza v Ljubljani

Number: 80582728

Country: Slovenia

Source: TED

20 mar
Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products (EN SL) add to Favorites
Contract value: 11 803 (USD)
Price original: 12 038 (EUR)

Deadline: 30 days
Customer: ZDRAVSTVENI DOM BREŽICE
Source: Zdravstveni dom Brežice

Number: 80582862

Country: Slovenia

Source: TED

20 mar
Public-telephone services (EN SL) add to Favorites
Deadline: 9 days
Customer: OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE
Source: Osnovno zdravstvo Gorenjske

Number: 80582920

Country: Slovenia

Source: TED

20 mar

Number: 80582947

Country: Slovenia

Source: TED

20 mar
Architectural, construction, engineering and inspection services (EN SL) add to Favorites
Deadline: 26 days
Customer: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Source: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

Number: 80583089

Country: Slovenia

Source: TED

20 mar
Marine survey services (EN SL) add to Favorites
Deadline: 49 days
Customer: LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
Source: Luka Koper, pristaniški in logistični sistem, delniška družba

Number: 80583098

Country: Slovenia

Source: TED

20 mar
Postal services (EN SL) add to Favorites
Deadline: 20 days
Customer: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Source: Ministrstvo za javno upravo

Number: 80583136

Country: Slovenia

Source: TED

20 mar
Engineering design services (EN SL) add to Favorites
Deadline: 21 days
Customer: OBČINA ŠENTJERNEJ
Source: Občina Šentjernej

Number: 80583199

Country: Slovenia

Source: TED

20 mar
Construction materials and associated items (EN SL) add to Favorites
Contract value: 4 576 930 (USD)
Price original: 4 668 057 (EUR)

Deadline: 28 days
Customer: KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA podjetje za komunalne in druge storitve d.o.o.
Source: Komunala Slovenska Bistrica podjetje za komunalne in druge storitve d.o.o.

Number: 80583210

Country: Slovenia

Source: TED

20 mar
Architectural, construction, engineering and inspection services (EN SL) add to Favorites
Deadline: 30 days
Customer: DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Source: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.

Number: 80583218

Country: Slovenia

Source: TED

20 mar
Miscellaneous medical devices and products (EN SL) add to Favorites
Deadline: 26 days
Customer: SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
Source: Splošna bolnišnica Novo mesto

Number: 80583242

Country: Slovenia

Source: TED

20 mar
Nabava pisarniškega materiala za 36 mesecev (SI) add to Favorites
Customer: SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE
Source: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije

Number: 80583694

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

20 mar
Asfalterska dela (SI) add to Favorites
Deadline: 7 days
Customer: KOMUNALNO PODJETJE PTUJ D.D.
Source: Komunalno podjetje Ptuj d.d.

Number: 80583707

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

20 mar
Nabava tesnil za vrata zadrževalnega hrama (SI) add to Favorites
Deadline: 8 days
Customer: NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o.
Source: Nuklearna elektrarna Krško d.o.o.

Number: 80583710

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

20 mar

Number: 80585741

Country: Slovenia

Source: RFQ

20 mar
Najem programske opreme Microsoft 365 Business Standard za tri (3) leta (SI) add to Favorites
Deadline: 16 days
Customer: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
20 mar
Vzdrževanje in nadgradnja IS IBSV - informacijskega sistema baze Slovenske vojske v letih 2023 in 2024 (SI) add to Favorites
Deadline: 12 days
Customer: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
20 mar
Dobava lahkih tovornih vozil 4 x 4 z največjo dovoljeno skupno maso 3500 kg - višja izvedba in osebnih vozil na bencinski in plinski pogon (SI) add to Favorites
Deadline: 12 days
Customer: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
20 mar
Asfalterska dela (SI) add to Favorites
Deadline: 7 days
Customer: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
20 mar
Nabava tesnil za vrata zadrževalnega hrama (SI) add to Favorites
Deadline: 8 days
Customer: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
20 mar
IZDELAVA, DOBAVA IN MONTAŽA OKOLJU PRIJAZNE POHIŠTVENE OPREME (SI) add to Favorites
Deadline: 14 days
Customer: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
20 mar
Izvajanje pregledov in preizkusov delovne opreme (SI) add to Favorites
Deadline: 12 days
Customer: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
20 mar
Najem programske opreme Microsoft 365 Business Standard za tri (3) leta (SI) add to Favorites
Deadline: 16 days
Customer: SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE
Source: Splošna bolnišnica Celje

Number: 80586821

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

20 mar

Number: 80586823

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

20 mar
Obnova lesenega mostu na Borštu (SI) add to Favorites
Customer: OBČINA BREŽICE
Source: Občina Brežice

Number: 80586824

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

20 mar

Number: 80586828

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

20 mar
Agromelioracije in sanacije kmetijskih zemljišč - 4. razpis (SI) add to Favorites
Customer: SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE
Source: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije

Number: 80586831

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

20 mar
Nakup namenskega računskega strežnika za strojno učenje (SI) add to Favorites
Customer: UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO
Source: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

Number: 80588031

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

20 mar
Nabava indikacijskih svetilk (SI) add to Favorites
Deadline: 14 days
Customer: NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o.
Source: Nuklearna elektrarna Krško d.o.o.

Number: 80588032

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

20 mar
Rekonstrukcija LC 383051, Vešenik - Gabrovnik - Sv. Barbara (SI) add to Favorites
Deadline: 12 days
Customer: OBČINA SLOVENSKE KONJICE
Source: Občina Slovenske Konjice

Number: 80588034

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

20 mar
Nega rane (SI) add to Favorites
Customer: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica
Source: Splošna bolnišnica Dr. Franca Derganca Nova Gorica

Number: 80588035

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

20 mar

Number: 80588036

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

20 mar
Izgradnja Tehnološkega parka Ormož (SI) add to Favorites
Customer: OBČINA ORMOŽ
Source: Občina Ormož

Number: 80588037

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

20 mar
all (EN) add to Favorites

Number: 80590304

Country: Slovenia

Source: RFQ

20 mar
Strojne storitve (SI) add to Favorites
Deadline: 7 days
Customer: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
20 mar
Nabava indikacijskih svetilk (SI) add to Favorites
Deadline: 14 days
Customer: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
20 mar
Vzdrževanje industrijskih vrat na objektu RCERO in Kompleksu DE Remont (SI) add to Favorites
Deadline: 20 days
Customer: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
20 mar
Rekonstrukcija LC 383051, Vešenik - Gabrovnik - Sv. Barbara (SI) add to Favorites
Deadline: 12 days
Customer: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
20 mar

Number: 80590627

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

20 mar
Strojne storitve (SI) add to Favorites
Deadline: 7 days
Customer: KOMUNALNO PODJETJE PTUJ D.D.
Source: Komunalno podjetje Ptuj d.d.

Number: 80590628

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

20 mar

Number: 80590629

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

20 mar
Dobava, priprava in tisk obrazcev (1-letno obdobje) (SI) add to Favorites
Customer: ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Source: Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.

Number: 80592843

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia