Slovenia: tenders, rfq bids, opportunities and procurement. Page № 4


Record matches: 97048 + New 178


17 mar

Number: 80426464

Country: Slovenia

Source: RFQ

17 mar
Prenova kuhinje v vrtcu Prebold (SI) add to Favorites
Deadline: 20 days
Customer: OBČINA PREBOLD

Number: 80426960

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

17 mar
Menjava opreme KVM (SI) add to Favorites
Deadline: 15 days
Customer: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE
Source: Državni zbor Republike Slovenije

Number: 80426961

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

17 mar

Number: 80426963

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

17 mar

Number: 80426964

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

17 mar

Number: 80426965

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

17 mar
Izvajanje okoljsko manj obremenjujočih storitev pranja perila (SI) add to Favorites
Deadline: 15 days
Customer: UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA
Source: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Number: 80426966

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

17 mar
D-14/23;ZKK: Ureditev kolesarske povezave Barjansko kolesarsko omrežje  na območju občine Vrhnika, 1. faza (SI) add to Favorites
Deadline: 16 days
Customer: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
17 mar
Izvajanje del in nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu (SI) add to Favorites
Deadline: 13 days
Customer: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
17 mar
Prenova kuhinje v vrtcu Prebold (SI) add to Favorites
Deadline: 20 days
Customer: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
17 mar
Menjava opreme KVM (SI) add to Favorites
Deadline: 15 days
Customer: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
17 mar
Nabava montažno demontažnih kosov, lovilcev nesnage, zobatih spojk (SI) add to Favorites
Deadline: 9 days
Customer: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
17 mar
Zasnova in izvedba aktivnosti promocijskega stičišča na »deep tech« področjih ¬(»Deep Tech Hub«) (SI) add to Favorites
Deadline: 13 days
Customer: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
17 mar
CELOSTNA UREDITEV PROMETNE INFRASTRUKTURE V OBČINI KOBILJE (SI) add to Favorites
Deadline: 12 days
Customer: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
17 mar
Izvajanje okoljsko manj obremenjujočih storitev pranja perila (SI) add to Favorites
Deadline: 15 days
Customer: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
17 mar
Ionski kromatograf (SI) add to Favorites
Deadline: 5 days
Customer: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
17 mar
DOBAVA VOZILA II. ZA ODVOZ ODPADKOV (SI) add to Favorites
Deadline: 13 days
Customer: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
17 mar
NAKUP OSEBNIH VOZIL (SI) add to Favorites
Deadline: 12 days
Customer: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
17 mar
PREVZEM, PREDELAVA IN ODSTRANJEVANJE BIORAZGRADLJIVIH ODPADKOV (SI) add to Favorites
Deadline: 16 days
Customer: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
17 mar
Gred votla za ELOK 363 (SI) add to Favorites
Deadline: 13 days
Customer: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
17 mar
DOBAVA LABORATORIJSKE OPREME - TERMOREGULACIJSKA KOMORA (PONOVITEV) (SI) add to Favorites
Deadline: 15 days
Customer: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
17 mar
Izvajanje rednih letnih asfalterskih del in ostalih popravil na občinskih cestah v občini Gorenja vas - Poljane (SI) add to Favorites
Deadline: 26 days
Customer: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
17 mar
Nakup in vgradnja kuhinjske opreme za kuhinjo novega vrtca Veržej (SI) add to Favorites
Deadline: 6 days
Customer: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
17 mar
Izračun negotovosti za EQ kanale (SI) add to Favorites
Deadline: 6 days
Customer: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
17 mar
Novogradnja parkirne ploščadi ob zdravstvenem domu Loški Potok (SI) add to Favorites
Deadline: 16 days
Customer: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
17 mar
Dobava pritrdilnih garnitur za el. hidravlične kretniške pogon (SI) add to Favorites
Deadline: 28 days
Customer: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
17 mar
JPE-SPV-94/23 - Izvedba remonta in nastavitev elektrofiltra EF3 (SI) add to Favorites
Deadline: 13 days
Customer: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
17 mar
S - ZKK: Ureditev kolesarske povezave Barjansko kolesarsko omrežje  na območju občine Vrhnika, 1. faza (SI) add to Favorites
Deadline: 16 days
Customer: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

Number: 80429374

Country: Slovenia

Source: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

17 mar

Number: 80429831

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

17 mar
IZVAJANJE STORITEV FIKSNE TELEFONIJE (SI) add to Favorites
Customer: OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE
Source: Osnovno zdravstvo Gorenjske

Number: 80432212

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

17 mar

Number: 80432223

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

17 mar
Dobava električne energije (SI) add to Favorites
Deadline: 26 days
Customer: UNIVERZA V LJUBLJANI
Source: Univerza v Ljubljani

Number: 80432225

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

17 mar
Vzdrževaje dvokoles Piaggio in Tomos (SI) add to Favorites
Deadline: 26 days
Customer: POŠTA SLOVENIJE d.o.o.
Source: Pošta Slovenije d.o.o.

Number: 80432226

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

17 mar

Number: 80432227

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

17 mar
VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE ZOBOZDRAVSTVENIH APARATOV (SI) add to Favorites
Customer: ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR
Source: Zdravstveni dom Dr. Adolfa Drolca Maribor

Number: 80432228

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

17 mar

Number: 80432229

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

17 mar
Nakup, dostava in montaža kromatografov za potrebe UL, Biotehniške fakultete (SI) add to Favorites
Deadline: 29 days
Customer: UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
Source: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

Number: 80432230

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

17 mar
MATERIAL ZA POPRAVILA IN VZDRŽEVANJE - SIJALKE (SI) add to Favorites
Customer: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Source: Univerzitetni klinični center Maribor

Number: 80432234

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

17 mar

Number: 80432238

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

17 mar
REAGENTI IN OSTALI MATERIAL ZA KAPILARNO ELEKTROFOREZO GLIKIRANEGA HEMOGLOBINA (SI) add to Favorites
Deadline: 27 days
Customer: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Source: Univerzitetni klinični center Maribor

Number: 80432251

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

17 mar

Number: 80432264

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

17 mar

Number: 80432270

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

17 mar
Dobava dodatnega sanitetno obvezilnega in ostalega materiala do leta 2026 (SI) add to Favorites
Deadline: 30 days
Customer: ZDRAVSTVENI DOM BREŽICE
Source: Zdravstveni dom Brežice

Number: 80432274

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

17 mar
MEDICINSKI PRIPOMOČKI II (SI) add to Favorites
Deadline: 26 days
Customer: SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
Source: Splošna bolnišnica Novo mesto

Number: 80432281

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

17 mar
VoIP VCS sistem (SI) add to Favorites
Customer: KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE, d.o.o.
Source: Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o.

Number: 80432289

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

17 mar
Vzdrževanje in nadgradnja IS - monitoring (SI) add to Favorites
Customer: REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA
Source: Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Number: 80432293

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

17 mar

Number: 80432294

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

17 mar
Sukcesivna dobava vodovodnega materiala (SI) add to Favorites
Deadline: 28 days
Customer: KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA podjetje za komunalne in druge storitve d.o.o.
Source: Komunala Slovenska Bistrica podjetje za komunalne in druge storitve d.o.o.

Number: 80432295

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

17 mar

Number: 80432296

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

17 mar
KOHLEARNI IN BAHA VSADKI (SI) add to Favorites
Customer: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Source: Univerzitetni klinični center Maribor

Number: 80432297

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

17 mar
Vzdrževanje analizatorjev Sysmex in Vitros (SI) add to Favorites
Customer: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
Source: Ministrstvo za obrambo

Number: 80432298

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

17 mar
Vzdrževanje in nadgradnja aplikacije IS UGP (SI) add to Favorites
Deadline: 28 days
Customer: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
Source: Ministrstvo za obrambo

Number: 80432300

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

17 mar
Vabilo k oddaji vlog za sofinanciranje projektov v okviru programa EU Ustvarjalna Evropa v letu 2023 in 2024 (SI) add to Favorites
Deadline: 27 days
Customer: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
17 mar
Obvestilo o objavi razpisa za dve prosti mesti vrhovnega državnega tožilca na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije (SI) add to Favorites
Deadline: 12 days
Customer: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
17 mar
IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE TER PRIDOBITEV GD ZA OBJEKT: UKREPI ZA ZMANJŠANJE POPLAVNE OGROŽENOSTI NASELIJ NA POVODJU KOBILE - FAZA II (SI) add to Favorites
Deadline: 21 days
Customer: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
17 mar
Dobava električne energije (SI) add to Favorites
Deadline: 26 days
Customer: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
17 mar
Dobava hidrografske opreme za meritve z večsnopnim globinomerom - multibeam echosounder (SI) add to Favorites
Deadline: 26 days
Customer: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
17 mar
Vzdrževaje dvokoles Piaggio in Tomos (SI) add to Favorites
Deadline: 26 days
Customer: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
17 mar
Nakup, dostava in montaža kromatografov za potrebe UL, Biotehniške fakultete (SI) add to Favorites
Deadline: 29 days
Customer: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
17 mar
REAGENTI IN OSTALI MATERIAL ZA KAPILARNO ELEKTROFOREZO GLIKIRANEGA HEMOGLOBINA (SI) add to Favorites
Deadline: 27 days
Customer: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
17 mar
Nabava merilnih transformatorjev (SI) add to Favorites
Deadline: 30 days
Customer: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
17 mar
MEDICINSKI PRIPOMOČKI II (SI) add to Favorites
Deadline: 26 days
Customer: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
17 mar
Dobava dodatnega sanitetno obvezilnega in ostalega materiala do leta 2026 (SI) add to Favorites
Deadline: 30 days
Customer: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
17 mar
Sukcesivna dobava vodovodnega materiala (SI) add to Favorites
Deadline: 28 days
Customer: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
17 mar
Popravilo menjalnikov, dobava pnevmatik in akumulatorjev za potrebe Javnega podjetja Marprom d.o.o. (SI) add to Favorites
Deadline: 23 days
Customer: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
17 mar
Vzdrževanje in nadgradnja aplikacije IS UGP (SI) add to Favorites
Deadline: 28 days
Customer: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
17 mar

Number: 80438135

Country: Slovenia

Source: RFQ

18 mar

Number: 80488713

Country: Slovenia

Source: RFQ