Slovenia: tenders, rfq bids, opportunities and procurement. Page № 5


Record matches: 97048 + New 178


17 mar
Custom software development services (EN SL) add to Favorites
Deadline: 29 days
Customer: AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNOPRAVNE EVIDENCE IN STORITVE
Source: Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve

Number: 80412806

Country: Slovenia

Source: TED

17 mar
Lifting and handling equipment and parts (EN SL) add to Favorites
Deadline: 23 days
Customer: LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
Source: Luka Koper, pristaniški in logistični sistem, delniška družba

Number: 80413061

Country: Slovenia

Source: TED

17 mar
Cleaning services (EN SL) add to Favorites
Deadline: 28 days
Customer: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Source: Ministrstvo za notranje zadeve

Number: 80413078

Country: Slovenia

Source: TED

17 mar
Weapons, ammunition and associated parts (EN SL) add to Favorites
Deadline: 8 days
Customer: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
Source: Ministrstvo za obrambo

Number: 80413248

Country: Slovenia

Source: TED

17 mar
Cleaning services (EN SL) add to Favorites
Contract value: 364 063 (USD)
Price original: 371 311 (EUR)

Deadline: 26 days
Customer: OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI
Source: Okrožno sodišče v Ljubljani

Number: 80413312

Country: Slovenia

Source: TED

17 mar
Food, beverages, tobacco and related products (EN SL) add to Favorites
Deadline: 29 days
Customer: OSNOVNA ŠOLA IVANA SKVARČE Zagorje ob Savi, C. 9. avgusta 44
Source: Osnovna šola Ivana Skvarče Zagorje ob Savi, C. 9. avgusta 44

Number: 80413378

Country: Slovenia

Source: TED

17 mar
Measuring instruments (EN SL) add to Favorites
Deadline: 33 days
Customer: INSTITUT JOŽEF STEFAN

Number: 80413796

Country: Slovenia

Source: TED

17 mar
Security services (EN SL) add to Favorites
Deadline: 27 days
Customer: ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE
Source: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

Number: 80413802

Country: Slovenia

Source: TED

17 mar

Number: 80413882

Country: Slovenia

Source: TED

17 mar
Heating oil (EN SL) add to Favorites
Deadline: 28 days
Customer: SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o.
Source: Slovenske Železnice, d.o.o.

Number: 80414009

Country: Slovenia

Source: TED

17 mar

Number: 80414149

Country: Slovenia

Source: TED

17 mar

Number: 80414359

Country: Slovenia

Source: TED

17 mar
Catering equipment (EN SL) add to Favorites
Deadline: 26 days
Customer: MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ
Source: Ministrstvo za pravosodje uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij

Number: 80414447

Country: Slovenia

Source: TED

17 mar
Archaeological services (EN SL) add to Favorites
Customer: LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
Source: Luka Koper, pristaniški in logistični sistem, delniška družba

Number: 80414582

Country: Slovenia

Source: TED

17 mar
Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products (EN SL) add to Favorites
Deadline: 23 days
Customer: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Source: Univerzitetni klinični center Maribor

Number: 80414780

Country: Slovenia

Source: TED

17 mar
Medical consumables (EN SL) add to Favorites
Deadline: 28 days
Customer: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Source: Univerzitetni klinični center Maribor

Number: 80414796

Country: Slovenia

Source: TED

17 mar
Waste and rubbish containers and bins (EN SL) add to Favorites
Deadline: 26 days
Customer: SIMBIO, družba za ravnanje z odpadki d.o.o.
Source: Simbio, družba za ravnanje z odpadki d.o.o.

Number: 80414854

Country: Slovenia

Source: TED

17 mar
Construction work (EN SL) add to Favorites
Deadline: 20 days
Customer: MESTNA OBČINA KRŠKO

Number: 80415143

Country: Slovenia

Source: TED

17 mar
Electricity (EN SL) add to Favorites
Contract value: 1 078 527 (USD)
Price original: 1 100 000 (EUR)

Deadline: 27 days
Customer: Fraport Slovenija, upravljanje letališč, d.o.o.

Number: 80415228

Country: Slovenia

Source: TED

17 mar
Public road transport services (EN SL) add to Favorites
Deadline: 9 days
Customer: OBČINA BREŽICE
Source: Občina Brežice

Number: 80415261

Country: Slovenia

Source: TED

17 mar
Rescue services (EN SL) add to Favorites
Deadline: 26 days
Customer: ZDRAVSTVENI DOM DR. JULIJA POLCA KAMNIK
Source: Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik

Number: 80415285

Country: Slovenia

Source: TED

17 mar
Laboratory services (EN SL) add to Favorites
Contract value: 897 138 (USD)
Price original: 915 000 (EUR)

Deadline: 26 days
Customer: ZDRAVSTVENI DOM BREŽICE
Source: Zdravstveni dom Brežice

Number: 80415546

Country: Slovenia

Source: TED

17 mar
Food, beverages, tobacco and related products (EN SL) add to Favorites
Deadline: 34 days
Customer: DOM UPOKOJENCEV PTUJ
Source: Dom upokojencev Ptuj

Number: 80415631

Country: Slovenia

Source: TED

17 mar
Security services (EN SL) add to Favorites
Deadline: 41 days
Customer: SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA
Source: Splošna bolnišnica Izola Ospedale generale Isola

Number: 80415704

Country: Slovenia

Source: TED

17 mar
Industrial machinery (EN SL) add to Favorites
Deadline: 33 days
Customer: DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o.
Source: Dravske elektrarne Maribor d.o.o.

Number: 80415723

Country: Slovenia

Source: TED

17 mar
Construction work (EN SL) add to Favorites
Deadline: 33 days
Customer: MESTNA OBČINA KRŠKO

Number: 80415726

Country: Slovenia

Source: TED

17 mar
Hospital beds (EN SL) add to Favorites
Deadline: 41 days
Customer: DOM UPOKOJENCEV PTUJ
Source: Dom upokojencev Ptuj

Number: 80415761

Country: Slovenia

Source: TED

17 mar
Hospital beds (EN SL) add to Favorites
Deadline: 41 days
Customer: DOM UPOKOJENCEV PTUJ
Source: Dom upokojencev Ptuj

Number: 80415762

Country: Slovenia

Source: TED

17 mar
Hospital beds (EN SL) add to Favorites
Deadline: 41 days
Customer: DOM UPOKOJENCEV PTUJ
Source: Dom upokojencev Ptuj

Number: 80415763

Country: Slovenia

Source: TED

17 mar
Hospital beds (EN SL) add to Favorites
Deadline: 41 days
Customer: DOM UPOKOJENCEV PTUJ
Source: Dom upokojencev Ptuj

Number: 80415764

Country: Slovenia

Source: TED

17 mar
Hospital beds (EN SL) add to Favorites
Deadline: 41 days
Customer: DOM UPOKOJENCEV PTUJ
Source: Dom upokojencev Ptuj

Number: 80415765

Country: Slovenia

Source: TED

17 mar
Hospital beds (EN SL) add to Favorites
Deadline: 41 days
Customer: DOM UPOKOJENCEV PTUJ
Source: Dom upokojencev Ptuj

Number: 80415766

Country: Slovenia

Source: TED

17 mar
Hospital beds (EN SL) add to Favorites
Deadline: 41 days
Customer: DOM UPOKOJENCEV PTUJ
Source: Dom upokojencev Ptuj

Number: 80415767

Country: Slovenia

Source: TED

17 mar
Forestry services (EN SL) add to Favorites
Deadline: 28 days
Customer: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
Source: Ministrstvo za obrambo

Number: 80415797

Country: Slovenia

Source: TED

17 mar
Food, beverages, tobacco and related products (EN SL) add to Favorites
Deadline: 23 days
Customer: DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA VIČ RUDNIK
Source: Dom starejših občanov Ljubljana Vič Rudnik

Number: 80415832

Country: Slovenia

Source: TED

17 mar
Firefighting vehicles (EN SL) add to Favorites
Deadline: 29 days
Customer: GASILSKA BRIGADA LJUBLJANA
Source: Gasilska brigada Ljubljana

Number: 80416036

Country: Slovenia

Source: TED

17 mar
Food, beverages, tobacco and related products (EN SL) add to Favorites
Deadline: 14 days
Customer: DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM NOVO MESTO
Source: Dijaški in študentski dom Novo mesto

Number: 80416110

Country: Slovenia

Source: TED

17 mar
IT services: consulting, software development, Internet and support (EN SL) add to Favorites
Deadline: 34 days
Customer: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
Source: Ministrstvo za obrambo

Number: 80416149

Country: Slovenia

Source: TED

17 mar
Sewage, refuse, cleaning and environmental services (EN SL) add to Favorites
Deadline: 23 days
Customer: BANKA SLOVENIJE
Source: Banka Slovenije

Number: 80416338

Country: Slovenia

Source: TED

17 mar
Public road transport services (EN SL) add to Favorites
Deadline: 22 days
Customer: OBČINA BREŽICE
Source: Občina Brežice

Number: 80416526

Country: Slovenia

Source: TED

17 mar
Works for complete or part construction and civil engineering work (EN SL) add to Favorites
Deadline: 26 days
Customer: ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Source: Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.

Number: 80416532

Country: Slovenia

Source: TED

17 mar
Police uniforms (EN SL) add to Favorites
Deadline: 27 days
Customer: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Source: Ministrstvo za notranje zadeve

Number: 80416555

Country: Slovenia

Source: TED

17 mar
Refuse-collection vehicles (EN SL) add to Favorites
Contract value: 250 022 (USD)
Price original: 255 000 (EUR)

Deadline: 28 days
Customer: JAVNO PODJETJE KOMUNALA LAŠKO d.o.o.

Number: 80416734

Country: Slovenia

Source: TED

17 mar
Security, fire-fighting, police and defence equipment (EN SL) add to Favorites
Contract value: 281 285 (USD)
Price original: 286 885 (EUR)

Deadline: 26 days
Customer: GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA KRANJ

Number: 80416737

Country: Slovenia

Source: TED

17 mar
Repair and maintenance services of medical and precision equipment (EN SL) add to Favorites
Deadline: 22 days
Customer: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Source: Univerzitetni klinični center Maribor

Number: 80416750

Country: Slovenia

Source: TED

17 mar
Construction work (EN SL) add to Favorites
Deadline: 21 days
Customer: ŽIVALSKI VRT LJUBLJANA
Source: Živalski vrt Ljubljana

Number: 80417185

Country: Slovenia

Source: TED

17 mar
Ureditev prostorov v stavbi lekarne pri Zdravstvenem domu Grosuplje (SI) add to Favorites
Deadline: 12 days
Customer: OBČINA GROSUPLJE
Source: Občina Grosuplje

Number: 80417233

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

17 mar
Nabava opreme za potrebe Oddelka za prehrano in dietetiko (SI) add to Favorites
Customer: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Source: Univerzitetni klinični center Maribor

Number: 80417234

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

17 mar

Number: 80417238

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

17 mar
Spletna javna dražba - Avtomobili (SI) add to Favorites
Deadline: 16 days
Customer: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
17 mar
Ureditev prostorov v stavbi lekarne pri Zdravstvenem domu Grosuplje (SI) add to Favorites
Deadline: 12 days
Customer: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
17 mar
JNMV02-2-2023 SUKCESIVNA DOBAVA SEMEN, GNOJIL, ŠKROPIV (SI) add to Favorites
Customer: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
17 mar
Orožje, strelivo in pripadajoči deli (SI) add to Favorites
Deadline: 28 days
Customer: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
17 mar
Obnova kuhinje na OŠ Venclja Perka (SI) add to Favorites
Deadline: 23 days
Customer: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
17 mar

Number: 80421906

Country: Slovenia

Source: RFQ

17 mar

Number: 80423677

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

17 mar
Rekonstrukcija javne poti Rimska cesta - Studenec v dolžini 600 m - gradnja (SI) add to Favorites
Deadline: 14 days
Customer: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
17 mar

Number: 80424361

Country: Slovenia

Source: RFQ

17 mar

Number: 80425428

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

17 mar
Ionski kromatograf (SI) add to Favorites
Deadline: 5 days
Customer: NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
Source: Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano

Number: 80425429

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

17 mar
Prevozi otrok v Občini Cerkno (SI) add to Favorites
Customer: OBČINA CERKNO
Source: Občina Cerkno

Number: 80425430

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

17 mar

Number: 80425431

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

17 mar
NAKUP OSEBNIH VOZIL (SI) add to Favorites
Deadline: 12 days
Customer: OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE
Source: Osnovno zdravstvo Gorenjske

Number: 80425432

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

17 mar

Number: 80425434

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

17 mar
Gred votla za ELOK 363 (SI) add to Favorites
Deadline: 13 days
Customer: SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o.

Number: 80425435

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

17 mar
Zamenjava cevovoda DEKA vode (SI) add to Favorites
Customer: TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o.
Source: Termoelektrarna Šoštanj d.o.o.

Number: 80425437

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

17 mar

Number: 80425438

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

17 mar

Number: 80425439

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

17 mar

Number: 80425440

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

17 mar
Izračun negotovosti za EQ kanale (SI) add to Favorites
Deadline: 6 days
Customer: NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o.
Source: Nuklearna elektrarna Krško d.o.o.

Number: 80425441

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

17 mar

Number: 80425442

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

17 mar
Ionski kromatograf (SI) add to Favorites
Customer: NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
Source: Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano

Number: 80425443

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

17 mar

Number: 80425444

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

17 mar

Number: 80425447

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

17 mar

Number: 80425449

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

17 mar
JPE-SPV-94/23 - Izvedba remonta in nastavitev elektrofiltra EF3 (SI) add to Favorites
Deadline: 13 days
Customer: JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
Source: Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.

Number: 80425450

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

17 mar
DOBAVA SAMONAKLADALNEGA VOZILA ZA PREVOZ ZABOJNIKOV (SI) add to Favorites
Customer: JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE d.o.o.
Source: Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.

Number: 80425451

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia