Kemijski inštitut: Tenders

E-mail: glavna.pisarna@ki.si
Phone: +386 14760200
Country: Slovenia
Town: Ljubljana
Address: Kemijski inštitut
5051592000
Hajdrihova ulica 19
Ljubljana
1000
Slovenia
Kontaktna oseba: 1000
Telefon: +386 14760200
E-naslov: glavna.pisarna@ki.si
Telefaks: +386 14760300
Šifra NUTS: SI
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.ki.si

Contracts: 10
tenders: 72
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 72