ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja: Tenders

E-mail: javnanarocila@eles.si
Phone: +386 14743000
Country: Slovenia
Town: Ljubljana
Address: ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja
5427223000
Hajdrihova ulica 2
Ljubljana
1000
Slovenia
Kontaktna oseba: 1000
Telefon: +386 14743000
E-naslov: javnanarocila@eles.si
Telefaks: +386 14742502
Šifra NUTS: SI
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.eles.si

Contracts: 79
tenders: 213
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 213
17 may

Number: 9772871

Country: Slovenia

Source: TED

17 may

Number: 9772848

Country: Slovenia

Source: TED

17 may

Number: 9772826

Country: Slovenia

Source: TED

17 may

Number: 9772825

Country: Slovenia

Source: TED

17 may

Number: 9772824

Country: Slovenia

Source: TED