ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja: Tenders

E-mail: javnanarocila@eles.si
Phone: +386 14743000
Country: Slovenia
Town: Ljubljana
Address: ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja
5427223000
Hajdrihova ulica 2
Ljubljana
1000
Slovenia
Kontaktna oseba: 1000
Telefon: +386 14743000
E-naslov: javnanarocila@eles.si
Telefaks: +386 14742502
Šifra NUTS: SI
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.eles.si

Contracts: 5
Sum: 232686
tenders: 11
Source: TED


Period: 12.08.2017-19.07.2017

Total: 11