Snaga, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o.: Tenders

E-mail: jn@snaga-mb.si
Phone: +386 26205859
Country: Slovenia
Town: Maribor
Address: Snaga, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o.
5067855000
Nasipna ulica 64
Maribor
2000
Slovenia
Kontaktna oseba: 2000
Telefon: +386 26205859
E-naslov: jn@snaga-mb.si
Telefaks: +386 26205810
Šifra NUTS: SI
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.snaga-mb.si

Contracts: 45
tenders: 194
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 194
29 mar

Number: 8777861

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

27 feb

Number: 8091766

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia