Javne službe Ptuj, podjetje za izvajanje gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, d.o.o.: Tenders

E-mail: svetlana.milosevic@js-ptuj.si
Phone: +386 26207344
Country: Slovenia
Town: Ptuj
Address: Javne službe Ptuj, podjetje za izvajanje gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, d.o.o.
3441890000
Ulica heroja Lacka 3
Ptuj
2250
Slovenia
Kontaktna oseba: 2250
Telefon: +386 26207344
E-naslov: svetlana.milosevic@js-ptuj.si
Telefaks: +386 26207331
Šifra NUTS: SI
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.js-ptuj.si

Contracts: 38
tenders: 98
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 98