Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij: Tenders

E-mail: gp.ursiks@gov.si
Phone: +386 13005689
Country: Slovenia
Town: Ljubljana
Address: Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij
5888093000
Jesenkova ulica 3
Ljubljana
1000
Slovenia
Kontaktna oseba: 1000
Telefon: +386 13005689
E-naslov: gp.ursiks@gov.si
Telefaks: +386 13005620
Šifra NUTS: SI
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.mp.gov.si/si/o_ministrstvu/ursiks_organ_v_sestavi/

Contracts: 16
tenders: 12
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 12
24 mar

Number: 928796

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia