Splošna bolnišnica Izola Ospedale generale Isola: Tenders

E-mail: javna.narocila@sb-izola.si
Phone: +386 56606852
Country: Slovenia
Town: Izola – Isola
Address: Splošna bolnišnica Izola Ospedale generale Isola
1399632000
Polje 40
Izola – Isola
6310
Slovenia
Kontaktna oseba: 6310
Telefon: +386 56606852
E-naslov: javna.narocila@sb-izola.si
Telefaks: +386 56606580
Šifra NUTS: SI
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.sb-izola

Contracts: 516
tenders: 319
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 319
14 jul

Number: 11007080

Country: Slovenia

Source: TED

14 jul

Number: 11006831

Country: Slovenia

Source: TED

14 jul

Number: 11006164

Country: Slovenia

Source: TED

14 jul

Number: 11006163

Country: Slovenia

Source: TED

14 jul

Number: 11006162

Country: Slovenia

Source: TED

13 jul

Number: 11002407

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

13 jul

Number: 11002406

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia