Ministrstvo za zdravje: Tenders

E-mail: dze.mz@gov.si
Phone: +386 14786060
Country: Slovenia
Town: Ljubljana
Address: Ministrstvo za zdravje
5030544000
Štefanova ulica 5
Ljubljana
1000
Slovenia
Kontaktna oseba: 1000
Telefon: +386 14786060
E-naslov: dze.mz@gov.si
Telefaks: +386 14786058
Šifra NUTS: SI
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.mz.gov.si

Contracts: 99
tenders: 236
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 236
15 dec

Number: 14503601

Country: Slovenia

Source: TED

27 nov

Number: 13982915

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia

27 nov

Number: 13982777

Country: Slovenia

Source: Uradni list Slovenia