POSTOPEK S POGAJANJI BREZ PREDHODNE OBJAVE za izdelavo projektne dokumentacije za novogradnjo objekta Dom zaščite in reševanja v Trzinu

Country: Slovenia
Language: SI
Customer: OBČINA TRZIN
Number: 11060938
Publication date: 17-07-2018
Source: Uradni list Slovenia

Description

Full information on the tender is closed.
For further work with the site read the information below.

About us

Leading searching system of world tenders

  • Largest database of tenders and sources of procurement of the World
  • Free daily mailings according to Your settings
  • Winners information
  • Convenient display and downloading of information

Choose us

Getting Started

After site registration, this functions will be available to You

  • Subscription to free mailing list for your keyword phrases
  • Tenders announcements previews
  • Download summary information in Excel format
  • View information about tender winners, suppliers and customers

REGISTER

For using all functions of our site and view full information you need to register a commercial account

  • Selected period
  • Pay access in any of the possible ways

Pay

Other tenders from Slovenia за for this period

Sukcesivna dobava pisarniškega materiala Source: Uradni list Slovenia

Izvedba gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del za merilna mesta za merjenje kakovosti zraka, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki Source: Uradni list Slovenia

Javno naročilo za dobavo vertikalne prometne signalizacije in prometne opreme Source: Uradni list Slovenia

PROTIPOTRESNA SANACIJA LJUDSKE KNJIŽNICE METLIKA 1. FAZA Source: Uradni list Slovenia

OBNOVA OBJEKTOV NEKDANJE KARAVLE V ČEPINCIH Source: Uradni list Slovenia