Ureditev lokalne ceste LC 396401 Razbor - Hotunje, odcep ribnik Bolko - križišče Razbor

Country: Slovenia
Language: SI
Customer: OBČINA ŠENTJUR
Number: 11536666
Publication date: 09-08-2018
Source: Uradni list Slovenia

Description

Full information on the tender is closed.
For further work with the site read the information below.

About us

Leading searching system of world tenders

  • Largest database of tenders and sources of procurement of the World
  • Free daily mailings according to Your settings
  • Winners information
  • Convenient display and downloading of information

Choose us

Getting Started

After site registration, this functions will be available to You

  • Subscription to free mailing list for your keyword phrases
  • Tenders announcements previews
  • Download summary information in Excel format
  • View information about tender winners, suppliers and customers

REGISTER

For using all functions of our site and view full information you need to register a commercial account

  • Selected period
  • Pay access in any of the possible ways

Pay

Other tenders from Slovenia за for this period

Izdelava projektne dokumentacije DGD in PZI Industrijske ceste v Zalogu, odsek Hladilniška pot-Zaloška cesta Source: Uradni list Slovenia

Ureditev parkirišča Huje - ponovitev Source: Uradni list Slovenia

Izvedba ureditve prehoda za pešce preko državne ceste R2-406, odsek 1407 »Križišče Moretini-Ankaran-MP Lazaret« v km 7+148 na Jadranski cesti v Občini Ankaran, vključno z manjkajočim delom pešpoti za Source: Uradni list Slovenia

Izdelava projektne dokumentacije za obnovo Kulturnega doma Dragatuš Source: Uradni list Slovenia

PREVOZI OSNOVNOŠOLSKIH OTROK V OBČINI KOMENDA V ŠOLSKIH LETIH 2018/2019 IN 2019/2020 Source: Uradni list Slovenia