Dobava in instalacija plinskega adsorberja

Country: Slovenia
Language: SI
Customer: Kemijski inštitut
Number: 12366362
Publication date: 20-09-2018
Source: Uradni list Slovenia

Description

Full information on the tender is closed.
For further work with the site read the information below.

About us

Leading searching system of world tenders

  • Largest database of tenders and sources of procurement of the World
  • Free daily mailings according to Your settings
  • Winners information
  • Convenient display and downloading of information

Choose us

Getting Started

After site registration, this functions will be available to You

  • Subscription to free mailing list for your keyword phrases
  • Tenders announcements previews
  • Download summary information in Excel format
  • View information about tender winners, suppliers and customers

REGISTER

For using all functions of our site and view full information you need to register a commercial account

  • Selected period
  • Pay access in any of the possible ways

Pay

Other tenders from Slovenia за for this period

Varovanje (2018) Source: Uradni list Slovenia

Nadaljevanje GOI del na objektu : Glasbena šola Ajdovščina - Energetska sanacija in prenova OŠ D. Lokarja stavba 2 Source: Uradni list Slovenia

Vzdrževanje in podpora na sistemih Tehnične zaščite Source: Uradni list Slovenia

Izdelava projektne dokumentacije, presoje vplivov na okolje, elaborata navtične vzdržnosti in ostale storitve povezane z izvedbo »Novih priveznih mest na južni obali Pomola II« Source: Uradni list Slovenia

Nadgradnja programske rešitve za izmenjavo podatkov med sistemom SPIS4 in Oracle tabelami Source: Uradni list Slovenia