Insulated wire and cable

Country: Slovenia
Language: EN SL
Customer: Elektro Ljubljana d.d.
Number: 126266
Publication date: 16-02-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: cable and insulated wire

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Elektro Ljubljana d.d.
   Slovenska cesta 58
   Ljubljana
   1000
   Slovenia
   Telephone: +386 12304375
   E-mail: irena.gacnikhomovc@elektro-ljubljana.si
   Fax: +386 14397515
   NUTS code: SI
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   http://elektro-ljubljana.si
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
  5. Main activity:
   Electricity
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Dobava 110 kV kabelskega sistema na DV 2x110 kV RTP Bršljin – RTP Gotna vas.


    Reference number: JN2017/001
   2. Main CPV code:
    31300000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Predmet javnega naročila je »dobava 110 kV kabelskega sistema na DV 2x110 kV RTP Bršljin – RTP Gotna vas«, skladno z »Dokumentacijo za razpis: št. projekta D770-A572/217.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    31321300, 31350000
   3. Place of performance:
    NUTS code: SI
    Main site or place of performance:

    Dostavna dispozicija za blago je skladišče naročnika Elektro Ljubljana d.d., Novo Mesto, Livada 1, razloženo, zmontirano in preizkušeno, v skladu z zahtevami iz dokumentacije za razpis.


   4. Description of the procurement:

    Predmet javnega naročila je »dobava 110 kV kabelskega sistema na DV 2x110 kV RTP Bršljin – RTP Gotna vas«, skladno z »Dokumentacijo za razpis: št. projekta D770-A572/217, ki jo je izdelalo podjetje IBE d.d. iz Ljubljana.

    Sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila je:

    — DZR, Dobava 110 kV kabelskega sistema, št. projekta D770-A572/217 in št. mape D770---6E/M05;

    — DZR, Optični kabelski sistem, št. projekta D770-A572/217 in št. mape D770---6C/M01;


   5. Award criteria:
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 12
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
   2. Economic and financial standing:
    Selection criteria as stated in the procurement documents
   3. Technical and professional ability:
   4. Information about reserved contracts:
   5. Deposits and guarantees required:

    V ponudbo mora biti vključena garancija za resnost ponudbe v višini 33 000 EUR in z veljavnostjo do vključno 18.7.2017. Vsebina te garancije mora ustrezati vzorcu v Prilogi št. 7.

    Izbrani ponudnik bo moral najkasneje v 10-ih (desetih) dneh po podpisu pogodbe naročniku izročiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP 758, v višini 10 (deset) % pogodbene vrednosti (z DDV), ustrezno vzorcu v Prilogi št. 8.

    Pogodba o izvedbi javnega naročila postane veljavna pod pogojem, da izbrani ponudnik predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

    Ponudnik mora najkasneje v 10-ih (desetih) dneh pred plačilom dobave ponujenega blaga izročiti naročniku garancijo za odpravo napak v garancijski dobi po EPGP 758, v višini 5 (pet) % pogodbene vrednosti (z DDV) kot jamstvo za brezhibnost in funkcionalnost blaga in storitve v garancijski dobi.


   6. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
   7. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

    V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, mora ta skupina v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu, predložiti še pravni akt o skupni izvedbi naročila. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila.


  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:

    Contract performance conditions:

    Kot je navedeno v poglavju 3-Pogoji za udeležbo v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
    Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-03-20
   Local time: 08:30
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   SL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   Tender must be valid until: 2017-07-18
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-03-20
   Local time: 09:30
   Place:

   Javno odpiranje ponudb bo v govorilnici družbe Elektro Ljubljana d.d., VI. nadstropje na Slovenski cesti 56 v Ljubljani.


   Information about authorised persons and opening procedure:

   Predstavniki ponudnikov, ki niso zakoniti zastopniki ponudnika, morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb predložiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju (obrazec „Pooblastilo“ je Priloga št. 13 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila).


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
  Electronic invoicing will be acceptedElectronic payment will be used
 3. Additional information

  Predstavniki ponudnikov, ki niso zakoniti zastopniki ponudnika, morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb predložiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju (obrazec „Pooblastilo“ je Priloga št. 13 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila).


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Državna revizijska komisija
   Slovenska cesta 54
   Ljubljana
   1000
   Slovenia
   Contact person: 1000
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
  4. Service from which information about the review procedure may be obtained
   Elektro Ljubljana d.d.
   Slovenska cesta 58
   Ljubljana
   1000
   Slovenia
   Contact person: 1000
 5. Date of dispatch of this notice
  2017-02-13

Other tenders from Slovenia за for this period

Power distribution cables Source: TED

Insurance services Source: TED

Operation of a refuse site Source: TED

Refuse disposal and treatment Source: TED

Security services Source: TED