Operation of a refuse site

Country: Slovenia
Language: EN SL
Customer: Kovod Postojna, d.o.o.
Number: 126546
Publication date: 16-02-2017
Source: TED
Descripition in original language

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Kovod Postojna, d.o.o.
   Jeršice 3
   Postojna
   6230
   Slovenia
   Telephone: +386 57000795
   E-mail: lucija.zwolf@kovodpostojna.si
   Fax: +386 57000799
   NUTS code: SI
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/187378/3-2_RD_odvoz_odpadkov_s_ČN.zip
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Body governed by public law
  5. Main activity:
   Environment
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Odvoz in prevzem dehidriranega blata – mulja, peska in odpadkov z grabelj ter mešanice maščob in olj za ČN Postojna in ČN Pivka.


   2. Main CPV code:
    90530000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Odvoz in prevzem dehidriranega blata – mulja, peska in odpadkov z grabelj ter mešanice maščob in olj za ČN Postojna in ČN Pivka.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    90510000
   3. Place of performance:
    NUTS code: SI
    Main site or place of performance:

    ČN Postojna in ČN Pivka.


   4. Description of the procurement:

    Predmet javnega naročila je odvoz in prevzem dehidriranega blata – mulja, peska in odpadkov z grabelj ter mešanice maščob in olj za ČN Postojna in ČN Pivka.

    Naročilo se izvaja sukcesivno glede na potrebe naročnika.

    Z izbranim ponudnikom bo naročnik sklenil pogodbo za obdobje 12 mesecev.


   5. Award criteria:
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 12
    This contract is subject to renewal: yes
    Description of renewals:

    V primeru, da do poteka veljavnosti pogodbe naročnik ne bo imel pravnomočno izbranega ponudnika zaradi razloga, ki ni nastal po njegovi krivdi, se lahko rok veljavnosti pogodbe podaljša do podpisa pogodbe z izbranim ponudnikom za naslednje obdobje, vendar v vsakem primeru ne za dalj kot eno leto.


   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
   2. Economic and financial standing:
   3. Technical and professional ability:
   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-03-21
   Local time: 12:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   SL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   Tender must be valid until: 2017-06-19
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-03-21
   Local time: 13:00
   Place:

   Kovod Postojna, d.o.o., Jeršice 3, SI-6230 Postojna.


   Information about authorised persons and opening procedure:

   Na javnem odpiranju lahko sodelujejo zakoniti zastopniki oziroma pooblaščeni predstavniki ponudnika, ki se izkažejo s pisnim pooblastilom za sodelovanje na javnem odpiranju in lahko podajo svoje pripombe na postopek odpiranja ponudb na zapisnik.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
  Electronic invoicing will be acceptedElectronic payment will be used
 3. Additional information

  Na javnem odpiranju lahko sodelujejo zakoniti zastopniki oziroma pooblaščeni predstavniki ponudnika, ki se izkažejo s pisnim pooblastilom za sodelovanje na javnem odpiranju in lahko podajo svoje pripombe na postopek odpiranja ponudb na zapisnik.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Državna revizijska komisija
   Slovenska cesta 54
   Ljubljana
   1000
   Slovenia
   Contact person: 1000
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja ne določa drugače.

   Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, vloži v osmih delovnih dneh od dneva:

   — objave obvestila o javnem naročilu ali

   — obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu,

   — ali prejema povabila k oddaji ponudb.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja ne določa drugače.

   Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, vloži v osmih delovnih dneh od dneva:

   — objave obvestila o javnem naročilu ali

   — obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu,

   — ali prejema povabila k oddaji ponudb.


   Kovod Postojna, d.o.o.
   Jeršice 3
   Postojna
   6230
   Slovenia
   Contact person: 6230
 5. Date of dispatch of this notice
  2017-02-14

Other tenders from Slovenia за for this period

Refuse disposal and treatment Source: TED

Security services Source: TED

Other building completion work Source: TED

Weapons, ammunition and associated parts Source: TED

Gas oils Source: TED