Firefighting, rescue and safety equipment

Country: Slovenia
Language: EN SL
Customer: GB Ljubljana
Number: 126871
Publication date: 16-02-2017
Source: TED
Descripition in original language

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   GB Ljubljana
   Vojkova cesta 19
   Ljubljana
   1000
   Slovenia
   Telephone: +386 12342000
   E-mail: gbl@gb.ljubljana.si
   Fax: +386 12342040
   NUTS code: SI021
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/187510/RD.zip
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Body governed by public law
  5. Main activity:
   Public order and safety
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Javno naročilo za dobavo izolirnih dihalnih aparatov.


   2. Main CPV code:
    35110000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Javno naročilo zajema dobavo 100 kosov izolirnih dihalnih aparatov (IDA) in njihovo vzdrževanje, vključno z zagotavljanjem rezervnih delov, za obdobje 12 let od dneva podpisa pogodbe.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    35110000
   3. Place of performance:
    NUTS code: SI021
    Main site or place of performance:

    Ljubljana.


   4. Description of the procurement:

    Javno naročilo zajema dobavo 100 kosov izolirnih dihalnih aparatov (IDA) in njihovo vzdrževanje, vključno z zagotavljanjem rezervnih delov, za obdobje 12 let od dneva podpisa pogodbe. Predmet naročila in tehnične specifikacije so podrobneje opredeljene v dokumentu „OBR-Ponudba“. Rok dobave je največ 4 mesece od dneva podpisa pogodbe. Predvidoma bo dobava izvedena v tednu po 21.8.2017.


   5. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 144
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
   2. Economic and financial standing:
    Selection criteria as stated in the procurement documents
   3. Technical and professional ability:
    Selection criteria as stated in the procurement documents
   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
    Contract performance conditions:

    Pogoji so navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-03-27
   Local time: 10:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   SL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-03-27
   Local time: 10:10
   Place:

   Gasilska brigada Ljubljana, Vojkova cesta 19, SI-1000 Ljubljana.


   Information about authorised persons and opening procedure:

   Predstavniki ponudnikov, ki niso zakoniti zastopniki, morajo za veljavno zastopanje ponudnika na javnem odpiranju ponudb, pred pričetkom odpiranja naročniku predložiti veljavno pooblastilo za zastopanje, izdano s strani zakonitega zastopnika. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
  Electronic invoicing will be acceptedElectronic payment will be used
 3. Additional information

  Predstavniki ponudnikov, ki niso zakoniti zastopniki, morajo za veljavno zastopanje ponudnika na javnem odpiranju ponudb, pred pričetkom odpiranja naročniku predložiti veljavno pooblastilo za zastopanje, izdano s strani zakonitega zastopnika. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Državna revizijska komisija
   Slovenska cesta 54
   Ljubljana
   1000
   Slovenia
   Contact person: 1000
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se lahko vloži najkasneje v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu oziroma dostopnosti razpisne dokumentacije. Zahtevka za revizijo po tem odstavku v nobenem primeru ni mogoče vložiti po roku, ki je določen za oddajo ponudb.

   Zahtevek za revizijo se vroči neposredno pri naročniku, ali pošlje po pošti priporočeno, priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance.

   Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti oz. navesti:

   — ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo,

   — ime naročnika,

   — oznako javnega naročila,

   — predmet javnega naročila,

   — očitane kršitve,

   — dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,

   — pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,

   — navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada.

   — potrdilo o vplačilu takse v višini 3 500 EUR na račun SI56 0110 0100 0358 802 (sklic 16110-7111290-XXXXXX17, pri čemer je XXXXXX številka obvestila o naročilu iz Portala javnih naročil, ki je podana v obliki JNXXXXXX/2017-BO1).

   — Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb, razen v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem trenutkom.

   Zahteva za pravno varstvo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, ni dopustna, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko Portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo ponudbe.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se lahko vloži najkasneje v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu oziroma dostopnosti razpisne dokumentacije. Zahtevka za revizijo po tem odstavku v nobenem primeru ni mogoče vložiti po roku, ki je določen za oddajo ponudb.

   Zahtevek za revizijo se vroči neposredno pri naročniku, ali pošlje po pošti priporočeno, priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance.

   Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti oz. navesti:

   — ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo,

   — ime naročnika,

   — oznako javnega naročila,

   — predmet javnega naročila,

   — očitane kršitve,

   — dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,

   — pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,

   — navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada.

   — potrdilo o vplačilu takse v višini 3 500 EUR na račun SI56 0110 0100 0358 802 (sklic 16110-7111290-XXXXXX17, pri čemer je XXXXXX številka obvestila o naročilu iz Portala javnih naročil, ki je podana v obliki JNXXXXXX/2017-BO1).

   — Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb, razen v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem trenutkom.

   Zahteva za pravno varstvo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, ni dopustna, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko Portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo ponudbe.


   GB Ljubljana
   Vojkova cesta 19
   Ljubljana
   1000
   Slovenia
   Contact person: 1000
 5. Date of dispatch of this notice
  2017-02-14

Other tenders from Slovenia за for this period

Fruit, vegetables and related products Source: TED

Diesel fuel Source: TED

Hydraulic power packs Source: TED

Works for complete or part construction and civil engineering work Source: TED

Software maintenance and repair services Source: TED