Izdelava projektne dokumentacije PZI za celovito energetsko prenovo objektov v vojašnici Postojna

Country: Slovenia
Language: SI
Customer: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
Number: 2816238
Publication date: 27-06-2017
Source: Uradni list Slovenia

Description

JN006250/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
Dodatna pojasnila
Oddelek I: Javni naročnik Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Uradno ime
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
Poštni naslov: Vojkova cesta 55
Poštna številka: 1000
Šifra NUTS: SI
Kraj Ljubljana
Država Slovenija
Kontaktna oseba
E-pošta glavna.pisarna@mors.si
Telefon +386 12305225 /+386 14712211
Telefaks

Internetni naslovi
Glavni naslov (URL): http://www.mors.si/
Internetni naslov profila kupca (URL):
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/210375/Izdelava_projektne_dokumentacije.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Obramba

Oddelek II: Predmet
II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava projektne dokumentacije PZI za celovito energetsko prenovo objektov v vojašnici Postojna
Referenčna številka dokumenta: MORS 157/2017-JNMV (430-187/2017)
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava projektne dokumentacije PZI za celovito energetsko prenovo objektov v vojašnici Postojna
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
71320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava projektne dokumentacije PZI za celovito energetsko prenovo objektov v vojašnici Postojna
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 75
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije
III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Skladno z določili iz razpisne dokumentacije.

Oddelek IV: Postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.07.2017 12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.07.2017 09:30
Kraj: Skladno z določili iz razpisne dokumentacije.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Skladno z določili iz razpisne dokumentacije.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije
VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.07.2017 12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.06.2017
Obvesti o odločitvi o javnem naročilu
O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


Dodatna pojasnila
Objavljenih še ni nobenih dodatnih pojasnil.
Pošlji vprašanje naročniku sprejem ponudnikovih vprašanj do 11.07.2017 12:00

Other tenders from Slovenia за for this period

Obnova Pelechove, Zupančičeve v Dobu, Šolske v Dobu, Kettejeve, Krožne, Brigadirske in Industrijske ceste Source: Uradni list Slovenia

Izdelava sprememb in dopolnitev PGD dokumentacije in izdelava PZI dokumentacije za projekt Generator Source: Uradni list Slovenia

Izgradnja plinskega omrežja in kotlarne v vojašnici 26. oktober Vrhnika Source: Uradni list Slovenia

SERVISIRANJE IN VZDRŽEVANJE SLUŽBENIH VOZIL Source: Uradni list Slovenia

Pranje vozil PE MB Source: Uradni list Slovenia