SUKCESIVNE DOBAVE BOJNIH IN VOJAŠKIH OBROKOV

Country: Slovenia
Language: SI
Customer: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
Number: 2816329
Publication date: 27-06-2017
Source: Uradni list Slovenia

Description

JN006295/2017-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2017/S 120-242365
Dodatna pojasnila
Oddelek I: Javni naročnik Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Uradno ime
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
Poštni naslov: Vojkova cesta 55
Poštna številka: 1000
Šifra NUTS: SI
Kraj Ljubljana
Država Slovenija
Kontaktna oseba Kržišnik Dolores
E-pošta glavna.pisarna@mors.si
Telefon +386 14712211
Telefaks

Internetni naslovi
Glavni naslov (URL): http://www.mors.si
Internetni naslov profila kupca (URL):
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/211512/Bojni_obroki.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Obramba

Oddelek II: Predmet
II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: SUKCESIVNE DOBAVE BOJNIH IN VOJAŠKIH OBROKOV
Referenčna številka dokumenta: 430-177/2017, MORS77/2017-ODP
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
SUKCESIVNE DOBAVE BOJNIH IN VOJAŠKIH OBROKOV
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 2.659.086,76 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO
II.2.4 Opis javnega naročila
SUKCESIVNA DOBAVA BOJNIH IN VOJAŠKIH OBROKOV
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 2.659.086,76 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije
III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek
IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
31.07.2017 12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 01.08.2017 09:00
Kraj: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, DIREKTORAT ZA LOGISTIKO, VOJKOVA CESTA 59, 1000 LJUBLJANA

Oddelek VI: Dopolnilne informacije
VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.07.2017 12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Poštna številka: 1000
Kraj Ljubljana
Država Slovenija
Telefon
Telefaks
Internetni naslov: (URL)
VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
Poštni naslov: Vojkova cesta 55
Poštna številka: 1000
Kraj Ljubljana
Država Slovenija
Telefon
Telefaks
Internetni naslov: (URL)
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.06.2017
Obvesti o odločitvi o javnem naročilu
O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


Dodatna pojasnila
Objavljenih še ni nobenih dodatnih pojasnil.
Pošlji vprašanje naročniku sprejem ponudnikovih vprašanj do 25.07.2017 12:00

Other tenders from Slovenia за for this period

Dobava rezervnih delov za avtobuse Source: Uradni list Slovenia

Zavarovalniške storitve Source: Uradni list Slovenia

Dobava rezervnih delov za motorna vozila in drobno mehanizacijo ter servisiranje motornih vozil in drobne mehanizacije Source: Uradni list Slovenia

Najem obstoječe rabljene opreme na Miklošičevi cesti 10, Miklošičevi cesti 8 in Mali ulici 3 v Ljubljani Source: Uradni list Slovenia

Zavarovalne storitve Source: Uradni list Slovenia