STRUŽNICA IN VRTALNI STROJ S POSTAVITVIJO IN MONTAŽO V PROSTOR

Country: Slovenia
Language: SI
Customer: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
Number: 2816349
Publication date: 27-06-2017
Source: Uradni list Slovenia

Description

Dosje javnega naročila 002591/2017
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
Blago: STRUŽNICA IN VRTALNI STROJ Z POSTAVITVIJO IN MONTAŽO V PROSTOR
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 30.524,40 EUR

JN002591/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 03.04.2017
JN002591/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.05.2017
JN002591/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 27.06.2017
JN002591/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 27.06.2017

JN002591/2017-X01 Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2)
Oddelek I: Javni naročnik Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Uradno ime
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
Poštni naslov: Vojkova cesta 55
Poštna številka: 1000
Šifra NUTS: SI
Kraj Ljubljana
Država Slovenija
Kontaktna oseba
E-pošta glavna.pisarna@mors.si
Telefon +386 14712211
Telefaks

Internetni naslovi
Glavni naslov (URL): http://www.mors.si
Internetni naslov profila kupca (URL):
I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Obramba

Oddelek II: Predmet
II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: STRUŽNICA IN VRTALNI STROJ S POSTAVITVIJO IN MONTAŽO V PROSTOR
Referenčna številka dokumenta: 430-240/2016, MORS 242/2016-JNMV
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
35300000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
STRUŽNICA IN VRTALNI STROJ ZA REZANJE NABOJEV, DALJINSKO UPRAVLJANJE IN POSTAVITEV V PROSTOR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 25.020,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
35300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: 157. LOGP Vod za vzdrževanje Simes, Brezovica pri Borovnici 70, 1353 Borovnica
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Oddelek IV: Postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN002591/2017-W01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 03.04.2017

Oddelek V: Oddaja naročila
Sklop 1 Številka naročila: 1
Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
21.06.2017
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
Uradno ime
TRILOBIT d.o.o.
Poštni naslov: Podskrajnik 86
Poštna številka: 1380
Šifra NUTS: SI
Kraj Cerknica
Država Slovenija
Kontaktna oseba
E-pošta info@trilobit.si
Telefon +386 41251845
Telefaks
Internetni naslov (URL):
Izvajalec je MSP: Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 25.020,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 25.020,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek VI: Dopolnilne informacije
VI.3 Dodatne informacije
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.06.2017

Other tenders from Slovenia за for this period

Storitve projektiranja cevovodov Source: Uradni list Slovenia

Nakup ultrazvočnih aparatov za študente Source: Uradni list Slovenia

Vzdrževanje gozdnih cest v občini Ajdovščina v letu 2017 Source: Uradni list Slovenia

Vzdrževanje poljskih poti v letu 2017 Source: Uradni list Slovenia

SERVISIRANJE IN VZDRŽEVANJE SLUŽBENIH VOZIL Source: Uradni list Slovenia