Computer equipment and supplies

Country: Slovenia
Language: EN SL
Customer: Zdravstveni dom Celje
Number: 3672257
Publication date: 12-08-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: Computer equipment and supplies

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Zdravstveni dom Celje
   Gregorčičeva ulica 5
   Celje
   3000
   Slovenia
   Telephone: +386 35434520
   E-mail: infos@zd-celje.si
   Fax: +386 35434501
   NUTS code: SI
  2. Joint procurement
  3. Communication

   Additional information can be obtained from
  4. Type of the contracting authority:
  5. Main activity:
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Dobava energijsko učinkovite računalniške opreme.


    Reference number: JNB-001/2017
   2. Main CPV code:
    30200000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Dobava energijsko učinkovite računalniške opreme v obdobju 3 let glede na potrebe naročnika in po sklopih.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
  2. Description
 1. Additional information
 2. Date of dispatch of this notice
  2017-08-10
 3. Original notice reference
  2017/S 146-301399
 1. Information to be changed or added
  1. Text to be corrected in the original notice
   Section number: III.2.2)
   Place of text to be modified: III.2.2)
   Instead of:

   Kot izhaja iz OBR-6, OBR-7, OBR-10, Vzorca Okvirnega sporazuma in Vzorca Pogodbe za dobavo blaga oziroma ostale predmetne Dokumentacije za oddajo javnega naročila.


   Read:

   Kot izhaja iz popravka OBR-6, OBR-7, OBR-8, OBR-10, Vzorca Okvirnega sporazuma in Vzorca Pogodbe za dobavo blaga oziroma ostale predmetne Dokumentacije za oddajo javnega naročila.


  2. Other additional information

   — popravek OBR-6, OBR-10, vzorca Okvirnega sporazuma in Pogodbe za dobavo blaga (točka Roki za dobavo) na podlagi Odgovora naročnika na vprašanje ponudnika št. 6;

   — popravek OBR-6 v točki 7. na podlagi Odgovora naročnika na vprašanje ponudnika št. 9;

   — popravek OBR-6 v točki 8. na podlagi Odgovora naročnika na vprašanja ponudnika št. 2 in 5;

   — popravek OBR-8 na podlagi Odgovora naročnika na vprašanja ponudnika št. 2 in 4;

   — na podlagi Odgovora naročnika na VP št. 9 popravek 2.10.2.2. točke Dokumentacije za oddajo predmetnega JN – popravek besedila pod Opombe v naslednje določilo: „Ponudnik mora k prijavni/ponudbeni dokumentaciji priložiti potrdilo principala, ki dokazuje, da je ponudnik usposobljen za servisiranje ponujene opreme oziroma potrdilo (seznam servisne mreže), da je za to opremo zagotovljen servis na območju RS s strani usposobljenega servisa/servisne mreže. Razpis. dokumentacija je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/218310/Popravek_OBR_6_8.zipOther tenders from Slovenia за for this period

Food, beverages, tobacco and related products Source: TED

Miscellaneous food products Source: TED

Miscellaneous food products Source: TED

Maintenance and repair of computer equipment Source: TED

Electrotechnical equipment Source: TED