G - Gradnja nadomestnega mostu in ureditev priključka lokalne ceste na R3-697/5514 v km 8,446

Country: Slovenia
Language: SI
Number: 4229868
Publication date: 13-09-2017
Source: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

Description

Naročnik, Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo oddaja javno naročilo. Vse, ki so zainteresirani za pridobitev naročila, vabi k oddaji ponudbe.


Predmet naročila:

Gradnja nadomestnega mostu in ureditev priključka lokalne ceste na R3-697/5514 v km 8,446

Oznaka naročila: 2431-17-001148
Rok za oddajo ponudb: 03.10.2017 09:00
Odpiranje ponudb: 03.10.2017 10:00
Številka objave: JN008094/2017-W01
Razpisna dokumentacija:

Navodila za pripravo ponudbe
Specifikacija naročila
Vzorec pogodbe
Splošni pogoji pogodbe
Posebni pogoji pogodbe

Spremembe dokumentacije:

Trenutno ni sprememb razpisne dokumentacije

Pojasnila:

Trenutno ni pojasnil dokumentacije

Dodatna dokumentacija:

Trenutno ni dodatne dokumentacije


Other tenders from Slovenia за for this period

S - Izdelava PGD, PZI za ureditev odseka DC R2-448 od križišča Zidani Most do centralnega priključka Trebnje ter naprej do krožnega križišča Trebnje zahod Source: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

Nakup programske opreme za zaščito pred škodljivim kriptiranjem in neznano zlonamerno programsko kodo Source: Ministrstvo za javno upravo

Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security Source: TED

Insurance services Source: TED

Environmental services Source: TED