Data-processing machines (hardware)

Country: Slovenia
Language: EN SL
Customer: Pošta Slovenije d.o.o.
Number: 425
Publication date: 11-02-2017
Source: TED
Descripition in original language

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Pošta Slovenije d.o.o.
   Slomškov trg 10
   Maribor
   2000
   Slovenia
   Telephone: +386 24492305
   E-mail: alenka.horvat@posta.si
   Fax: +386 24492379
   NUTS code: SI0
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   http://www.posta.si
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
  5. Main activity:
   Postal services
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Strojna oprema za zamenjavo in dogradnjo.


    Reference number: 3/JNB
   2. Main CPV code:
    30210000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Predmet naročila je nakup zmogljivejšega strežniškega sistema.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    48820000
   3. Place of performance:
    NUTS code: SI
   4. Description of the procurement:

    Strežniški sistem.


   5. Award criteria:
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in days: 30
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
    Envisaged minimum number: 1
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    — ponudnik mora biti vpisan v sodni register, v primeru, da je ponudnik samostojni podjetnik, mora biti vpisan v poslovni register Slovenije, ki ga izdaja AJPES,

    — nekaznovanost v skladu s 75. členom ZJN-3,

    — naročnik bo iz postopka izločil ponudbo ponudnika, če je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami,

    — Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če:

    — se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali

    — postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali

    — če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali

    — če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali je nstal položaj z enakimi pravnimi posledicami,

    — Ponudnik v zadnjih šestih mesecih poslovanja ni smel imeti blokiranih svojih računov (pogoj se nanaša na vse račune ponudnika),

    — I z postopka bo izločen ponudnik, če so se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti.


   2. Economic and financial standing:
    Selection criteria as stated in the procurement documents
   3. Technical and professional ability:
    Selection criteria as stated in the procurement documents
   4. Information about reserved contracts:
   5. Deposits and guarantees required:
   6. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

    30 dni od prejema računa.


   7. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:

    Contract performance conditions:

    Pogoji navedeni natančneje v razpisni dokumentaciji:

    — ustrezni status ponudnika pri principalu,

    — izjava o predaji opreme v vzdrževanje,

    — oprema mora biti na HCL listi,

    — navedba kataloške številke,

    — ponujena oprema mora biti v skladu s tehničnimi zahtevami naročnika v RD,

    — zahteva – kadri.


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Negotiated procedure with prior call for competition
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-03-13
   Local time: 12:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   SL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   Tender must be valid until: 2017-06-16
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Odpiranje ponudb: 14.3.2017 ob 10:00 uri v prostorih Pošte Slovenija d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.

  Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 3.3.2017 – 12:00:00.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Državna revizijska komisija
   Slovenska cesta 54
   Ljubljana
   1000
   Slovenia
   Contact person: 1000
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
  4. Service from which information about the review procedure may be obtained
   Pošta Slovenije d.o.o.
   Slomškov trg 10
   Maribor
   2000
   Slovenia
   Contact person: 2000
 5. Date of dispatch of this notice
  2017-02-09

Other tenders from Slovenia за for this period

Refuse and waste related services Source: TED

Imaging equipment for medical, dental and veterinary use Source: TED

Miscellaneous food products Source: TED

Miscellaneous food products Source: TED

Miscellaneous food products Source: TED