Refuse and waste related services

Country: Slovenia
Language: EN SL
Customer: Javni Holding Ljubljana, d.o.o.
Number: 511
Publication date: 11-02-2017
Source: TED
Descripition in original language

Description

11/02/2017    S30    - - Services - Voluntary ex ante transparency notice - Negotiated procedure without a call for competition 

Slovenia-Ljubljana: Refuse and waste related services

2017/S 030-054506

Voluntary ex ante transparency notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Javni Holding Ljubljana, d.o.o.
5860199000
Verovškova ulica 70
Ljubljana
1000
Slovenia
Contact person: Sektor za javna naročila, Tina Bregar
Telephone: +386 14740858
E-mail: tina.bregar@jhl.si
Fax: +386 14740880
NUTS code: SI

Internet address(es):

Main address: http://www.jhl.si/

I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Environment

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Prevzem produktov iz obdelave komunalnih odpadkov RCERO Ljubljana.

Reference number: SNAGA-1/17
II.1.2)Main CPV code
90500000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Predmet javnega naročila je prevzem produktov iz obdelave mešanih komunalnih odpadkov, ki bodo nastali pri procesu obdelave odpadkov v obratu MBO RCERO Ljubljana.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 14 060 600.00 EUR
II.2)Description
II.2.1)Title:

EWC 19 12 12 Lahka frakcija LF-B

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90510000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI
II.2.4)Description of the procurement:

Produkta obdelave odpadkov LF-B predstavlja t.i. lahko frakcijo, ki nastane pri mehanski obdelavi mešanih komunalnih odpadkov in v skladu s predpisom, ki ureja predelavo nenevarnih odpadkov, ustreza odpadku s klasifikacijsko številko odpadka 19 12 12.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

EWC 19 06 04 Digestat

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
90510000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI
II.2.4)Description of the procurement:

Produkt obdelave odpadkov Digestat predstavlja produkt, ki nastane v postopku anaerobne digestije – stabilizacije težke frakcije mešanih komunalnih odpadkov in v skladu s predpisom, ki ureja predelavo nenevarnih odpadkov, ustreza odpadku s klasifikacijsko številko odpadka 19 06 04.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Negotiated procedure without prior publication
  • No tenders or no suitable tenders/requests to participate in response to open procedure
Explanation:

1. Naročnik oddaja predmetno javno naročilo po konkurenčnem postopku s pogajanji v skladu z b. točko prvega odstavka 44. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15; v nadaljevanju: ZJN-3). Naročnik je v konkurenčni postopek s pogajanji vključil vse tiste kandidate (ponudnike), ki so v predhodno izvedenem odprtem postopku št. SNAGA-69/16, objavljenim na portalu javnih naročil pod št. objave JN006904/2016-B01 z dne 28.10.2016 in v Dopolnilu k Uradnemu listu Evropske unije dne 29.10.2016 pod št. objave 2016/S 210-381575, predložili ponudbe v skladu s formalnimi zahtevami za postopek javnega naročanja za posamezni sklop, zato naročnik ni objavil obvestila o javnem naročilu na portalu javnih naročil.

2. Naročnik je dne 19.1.2017 spodaj navedenim kandidatom poslal povabilo k oddaji prijave skupaj z razpisno dokumentacijo, in sicer:

— Tekod d.o.o., Leskovška cesta 2a, SI-8270 Krško, da predložijo svojo prijavo za Sklop 2: Lahka frakcija LF-B,

— Kostak d.d., Leskovška cesta 2a, SI-8270 Krško, da predložijo svojo prijavo za Sklop 2: Lahka frakcija LF-B, in

— Gorenje Surovina d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, SI-2000 Maribor, da predložijo svojo prijavo za Sklop 1: Lahka frakcija LF-A, Sklop 2: Lahka frakcija LF-B in Sklop 3: Digestat.

3. Pravočasno, tj. do 24.1.2017 do 10. ure, sta prispeli prijavi kandidatov:

— Kostak d.d., Leskovška cesta 2a, SI-8270 Krško (v nadaljevanju: Kostak d.d.), in

— Gorenje Surovina d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, SI-2000 Maribor (v nadaljevanju: Gorenje Surovina d.o.o.).

IV.1.3)Information about framework agreement
The procurement involves the establishment of a framework agreement
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure

Section V: Award of contract/concession

Contract No: SNAGA-1/17-2
Lot No: 2
Title:

EWC 19 12 12 Lahka frakcija LF-B

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
09/02/2017
V.2.2)Information about tenders
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Kostak d.d.
5156572000
Leskovška cesta 2A
Krško
8270
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor/concessionaire will be an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot/concession: 4 325 000.00 EUR
Total value of the contract/lot/concession: 4 325 000.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting
The contract/lot/concession is likely to be subcontracted
Value or proportion likely to be subcontracted to third parties
Proportion: 35 %
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Energetska predelava.

Section V: Award of contract/concession

Contract No: SNAGA-1/17-3
Lot No: 3
Title:

EWC 19 06 04 Digestat

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
09/02/2017
V.2.2)Information about tenders
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Gorenje Surovina d.o.o.
5003393000
Ulica Vita Kraigherja 5
Maribor
2000
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor/concessionaire will be an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot/concession: 9 735 600.00 EUR
Total value of the contract/lot/concession: 9 735 600.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting
The contract/lot/concession is likely to be subcontracted
Value or proportion likely to be subcontracted to third parties
Proportion: 30 %
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Energetska predelava.

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Naročnik je javno naročilo za Sklop 1: Lahka frakcija A (LF-A) zaključil brez izbire, ker ponudbena cena (na enoto mere) po izvedenih neposrednih pogajanjih še vedno presega naročnikova zagotovljena sredstva za predmetni sklop.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Državna revizijska komisija
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Slovenia
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Javni Holding Ljubljana, d.o.o.
Verovškova ulica 70
Ljubljana
1000
Slovenia
VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/02/2017

Other tenders from Slovenia за for this period

Imaging equipment for medical, dental and veterinary use Source: TED

Miscellaneous food products Source: TED

Miscellaneous food products Source: TED

Miscellaneous food products Source: TED

Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus) Source: TED