Occupational clothing, special workwear and accessories

Description

13/01/2018    S9    - - Supplies - Voluntary ex ante transparency notice - Negotiated procedure without a call for competition 

Slovenia-Maribor: Occupational clothing, special workwear and accessories

2018/S 009-015892

Voluntary ex ante transparency notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Snaga, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o.
5067855000
Nasipna ulica 64
Maribor
2000
Slovenia
Contact person: Matej Šnuderl
Telephone: +386 26205859
E-mail: jn@snaga-mb.si
Fax: +386 26205810
NUTS code: SI

Internet address(es):

Main address: http://www.snaga-mb.si

I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Environment

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dobava oblačil in obutve

Reference number: JN 18/17-P
II.1.2)Main CPV code
18100000
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmet javnega naročila je dobava oblačil in obutve, ki jih zaposleni potrebujejo pri delu za naročnika Snaga d.o.o. v obdobju izvajanja javnega naročila, tj. od 1.2.2018 do 31.1.2021.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 300 712.76 EUR
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dobava zaščitnih oblačil

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18100000
18200000
18300000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI
II.2.4)Description of the procurement:

Dobava oblačil, ki jih zaposleni potrebujejo pri delu za naročnika Snaga d.o.o. v obdobju izvajanja javnega naročila.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dobava obuval

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18800000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI
II.2.4)Description of the procurement:

Dobava obutve, ki jo zaposleni potrebujejo pri delu za naročnika Snaga d.o.o. v obdobju izvajanja javnega naročila.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dobava varovalnih zimskih čevljev – visokih

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
18800000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI
II.2.4)Description of the procurement:

Dobava zimske obutve, ki jo zaposleni potrebujejo pri delu za naročnika Snaga d.o.o. v obdobju izvajanja javnega naročila.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Negotiated procedure without prior publication
  • No tenders or no suitable tenders/requests to participate in response to open procedure
Explanation:

Naročnik je izvajal postopek oddaje javnega naročila »Dobava oblačil in obutve« po odprtem postopku, ki je bil objavljen na portalu javnih naročil pod št. objave JN008608/2017-B01 z dne 3.10.2017 in v Uradnem listu EU z dne 4.10.2017 pod št. objave 2017/S 190-388637. Naročnik v navedenem postopku javnega naročanja ni prejel nobene ustrezne ponudbe.

Glede na to naročnik utemeljeno izvaja postopek s pogajanji brez predhodne objave na podlagi a) točke prvega odstavka 46. člena ZJN-3, ki ga lahko naročnik izvede takrat, ko v predhodno izvedenem postopku, v katerem je naročnik objavil povabilo k sodelovanju, ni oddana nobena ponudba ali nobena ustrezna ponudba, pod pogojem, da se prvotni pogoji javnega naročila bistveno ne spremenijo in da naročnik Evropski komisiji pošlje poročilo, če komisija to zahteva. Skupna cena iz končne ponudbe, predložene v postopku s pogajanji, ne sme presegati cene iz ponudbe istega ponudnika, predložene v neuspešnem prej izvedenem postopku javnega naročanja.

V konkretnem primeru so torej izpolnjeni pogoji za izvedbo navedenega postopka s pogajanji brez predhodne objave.

IV.1.3)Information about framework agreement
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure

Section V: Award of contract/concession

Contract No: JN 18/17-P
Lot No: 1
Title:

Dobava zaščitnih oblačil

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of contract award decision:
10/01/2018
V.2.2)Information about tenders
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Zavas, poslovne rešitve, d.o.o.
5799791000
Špruha 19
Trzin
1236
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor/concessionaire will be an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot/concession: 274 692.66 EUR
Total value of the contract/lot/concession: 245 324.18 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract/concession

Contract No: JN 18/17-P
Lot No: 2
Title:

Dobava obuval

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of contract award decision:
10/01/2018
V.2.2)Information about tenders
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Zavas, poslovne rešitve, d.o.o.
5799791000
Špruha 19
Trzin
1236
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor/concessionaire will be an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot/concession: 42 573.52 EUR
Total value of the contract/lot/concession: 33 731.65 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract/concession

Contract No: JN 18/17-P
Lot No: 3
Title:

Dobava varovalnih zimskih čevljev – visokih

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of contract award decision:
10/01/2018
V.2.2)Information about tenders
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Zavas, poslovne rešitve, d.o.o.
5799791000
Špruha 19
Trzin
1236
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor/concessionaire will be an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot/concession: 35 681.40 EUR
Total value of the contract/lot/concession: 21 656.93 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Slovenia
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Snaga, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o.
Nasipna ulica 64
Maribor
2000
Slovenia
VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/01/2018

Direct links

HTML
PDF
XML

Other tenders from Slovenia за for this period

Medical equipments Source: TED

Pharmaceutical products Source: TED

Fuels Source: TED

Athletics equipment Source: TED

Financial and insurance services Source: TED