Imaging equipment for medical, dental and veterinary use

Country: Slovenia
Language: EN SL
Customer: Klinika Golnik
Number: 872
Publication date: 11-02-2017
Source: TED
Descripition in original language

Description

11/02/2017    S30    - - Supplies - Voluntary ex ante transparency notice - Negotiated procedure without a call for competition 

Slovenia-Golnik: Imaging equipment for medical, dental and veterinary use

2017/S 030-053992

Voluntary ex ante transparency notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Klinika Golnik
1190997000
Golnik 36
Golnik
4204
Slovenia
Contact person: Nabava in javna naročila, Janez Košir
Telephone: +386 42569444
E-mail: janez.kosir@klinika-golnik.si
Fax: +386 42569442
NUTS code: SI022

Internet address(es):

Main address: http://www.klinika-golnik.si/

I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Nakup večrezinskega računalniškega tomografa z garancijskim in pogarancijskim servisnim vzdrževanjem.

Reference number: JN5.3/2016 - CT APARAT (PP)
II.1.2)Main CPV code
33110000
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Nakup večrezinskega računalniškega tomografa z garancijskim in pogarancijskim servisnim vzdrževanjem.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 2 104 700.00 EUR
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
33115000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI
NUTS code: SI022
Main site or place of performance:

Klinika Golnik, Golnik 36, SI-4204 Golnik.

II.2.4)Description of the procurement:

Predmet javnega naročila je je nakup večrezinskega računalniškega tomografa z garancijskim in pogarancijskim servisnim vzdrževanjem, ki vključuje:

— demontažo in odvoz obstoječe opreme naročnika;

— dobavo in montažo nove opreme;

— zagon in preizkus delovanja opreme;

— predajo vseh tehničnih dokumentov, atestov ter certifikatov, ki dokazujejo kakovost opreme;

— navodila za uporabo in ravnanje v slovenskem ali angleškem jeziku;

— garancijsko in pogarancijsko servisno vzdrževanje opreme;

— usposabljanje oz. izobraževanje strokovnega osebja naročnika za delo z opremo;

— izvedba potrebnih del ureditve prostora (vrnitev v prvotno stanje);

— izvedba zakonsko predpisanega pregleda opreme in sodelovanje pri pridobitvi zakonsko predpisanih dokumentov za uporabo opreme in pridobivanjem dovoljenja za delo;

— druge aktivnosti skladno s pogoji iz te dokumentacije potrebne za nemoteno delo z opremo.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Negotiated procedure without prior publication
  • No tenders or no suitable tenders/requests to participate in response to open procedure
Explanation:

Za oddajo predmetnega naročila je naročnik v skladu s 44. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3) izvedel konkurenčni postopek s pogajanji (b. točka prvega odstavka 44. člena ZJN-3).

Naročnik je za oddajo predmetnega javnega naročila že izvedel odprti postopek, katerega Obvestilo o naročilu je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil pod številko objave JN006457/2016-B01 dne 18.10.2016 ter na Portalu TED pod številko objave: 2016/S 202-364878 dne 19.10.2016. Pri predhodno izvedenem postopku je naročnik prejel eno ponudbo, za katero je v okviru pregleda in ocenjevanja ugotovil, da je le to predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko, a katere cena presega zagotovljena sredstva naročnika za izvedbo javnega naročila.

Naročnik je zato dne 16.12.2016 v skladu z določili 5. odstavka 90. člena ZJN-3 sprejel odločitev o zavrnitvi vseh prejetih ponudb (v nadaljevanju: odločitev), v kateri je odločil, da se naročilo ne odda, ker prejeta ponudba ponudnika ni bila dopustna upoštevajoč določila 29. točke 1. odstavka 2. člena ZJN-3, ker je presegala naročnikova zagotovljena sredstva.

Ker je naročnik v konkurenčni postopek s pogajanji vključil ponudnika, ki izpolnjuje pogoj za sodelovanje in zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in je v predhodno izvedenem odprtem postopku predložil ponudbo v skladu s formalnimi zahtevami za postopek javnega naročanja, naročniku skladno z b. točko prvega odstavka 44. člena ZJN-3, ni bilo potrebno objaviti Obvestila o javnem naročilu.

IV.1.3)Information about framework agreement
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure

Section V: Award of contract/concession

Contract No: JN5.3/2016 – CT APARAT (PP)
V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
09/02/2017
V.2.2)Information about tenders
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Interexport d.o.o.
5101956000
Potok pri Komendi 12
Komenda
1218
Slovenia
NUTS code: SI021
The contractor/concessionaire will be an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot/concession: 2 150 000.00 EUR
Total value of the contract/lot/concession: 2 104 700.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting
The contract/lot/concession is likely to be subcontracted
Value or proportion likely to be subcontracted to third parties
Value excluding VAT: 1 890 000.00 EUR
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Dobava in instalacija aparata, servisno vzdrževanje.

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Državna revizijska komisija
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Slovenia
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Klinika Golnik
Golnik 36
Golnik
4204
Slovenia
VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/02/2017

Other tenders from Slovenia за for this period

Miscellaneous food products Source: TED

Miscellaneous food products Source: TED

Miscellaneous food products Source: TED

Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus) Source: TED

Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus) Source: TED