Sewage, refuse, cleaning and environmental services

Country: Slovenia
Language: EN SL
Customer: Javni Holding Ljubljana, d.o.o.
Number: 97276
Publication date: 15-02-2017
Source: TED
Descripition in original language

Description

15/02/2017    S32    - - Supplies - Voluntary ex ante transparency notice - Negotiated procedure without a call for competition 

Slovenia-Ljubljana: Sewage, refuse, cleaning and environmental services

2017/S 032-058389

Voluntary ex ante transparency notice

Supplies

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Javni Holding Ljubljana, d.o.o.
5860199000
Verovškova ulica 70
Ljubljana
1000
Slovenia
Contact person: Sektor za javna naročila, Jaka Klavs
Telephone: +386 14740879
E-mail: jaka.klavs@jhl.si
Fax: +386 14740880
NUTS code: SI

Internet address(es):

Main address: http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij

I.6)Main activity
Water

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

VOKA-114/16 – „Nakup naprave za sušenje dehidriranega blata na Centralni čistilni napravi Ljubljana“.

Reference number: VOKA-114/16
II.1.2)Main CPV code
90000000
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmet javnega naročila je nakup naprave za sušenje dehidriranega blata na Centralni čistilni napravi Ljubljana, Cesta v prod 100, SI-1000 Ljubljana.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 480 000.00 EUR
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
90480000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI
Main site or place of performance:

Ljubljana.

II.2.4)Description of the procurement:

Predmet javnega naročila je nakup naprave za sušenje dehidriranega blata na Centralni čistilni napravi Ljubljana, Cesta v prod 100, SI-1000 Ljubljana, ki deluje v okviru Javnega podjetja Vodovod-kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta 90, SI-1000 Ljubljana. Napravo mora izvajalec funkcionalno povezati v obstoječ sistem naročnika v skladu z zahtevami, pogoji in navodili v razpisni dokumentaciji.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Negotiated procedure without prior call for competition
  • The works, supplies or services can be provided only by a particular economic operator for the following reason:
    • protection of exclusive rights, including intellectual property rights
Explanation:

Naročnik je predmet javnega naročila izvedel po postopku s pogajanji brez predhodne objave na podlagi tretje alineje c. točke prvega (1) odstavka 46. člena ZJN-3, saj lahko iz razlogov, ki so povezani z varovanjem izključnih pravic oziroma zaščito pravic intelektualne lastnine, naročilo izpolni le določen ponudnik, to je Andritz AG, Stattegger Strasse 18, 8045 Graz, Austria, kar je ponudnik izkazal tudi s tem, da je priložil potrdilo oziroma izjavo, iz katerega izhaja, da je samo omenjen ponudnik upravičen do originalne zamenjave obstoječe opreme/naprave za sušenje dehidriranega blata na Centralni čistilni napravi Ljubljana.

IV.1.3)Information about framework agreement
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure

Section V: Award of contract/concession

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
10/02/2017
V.2.2)Information about tenders
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Andritz AG
Stattegger Strasse 18
Graz
8045
Austria
NUTS code: AT
The contractor/concessionaire will be an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot/concession: 550 000.00 EUR
Total value of the contract/lot/concession: 480 000.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Naročnik javnega naročila je Javno podjetje Vodovod-kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta 90, SI-1000 Ljubljana, ki je na podlagi pooblastila preneslo izvedbo in odločanje v postopku oddaje predmetnega javnega naročila na Javni Holding Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, SI-1000 Ljubljana.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Državna revizijska komisija
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Slovenia
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Javni Holding Ljubljana, d.o.o.
Verovškova ulica 70
Ljubljana
1000
Slovenia
VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/02/2017

Other tenders from Slovenia за for this period

Motor vehicles for the transport of 10 or more persons Source: TED

Railway and tramway locomotives and rolling stock and associated parts Source: TED

Motor vehicles for the transport of 10 or more persons Source: TED

Excitation systems Source: TED

Computer support and consultancy services Source: TED