Čiščenje in pregled oljnih jam, oljnih lovilcev, peskolovov, greznic in MKČN ter odvoz odpadkov (nevarnih in nenevarnih) na uničenje ali predelavo

Country: Slovenia
Language: SI
Customer: ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja
Number: 9769106
Publication date: 16-05-2018
Source: Uradni list Slovenia
Tags: reservoirs, tanks and containers

Description

Full information on the tender is closed.
For further work with the site read the information below.

About us

Leading searching system of world tenders

  • Largest database of tenders and sources of procurement of the World
  • Free daily mailings according to Your settings
  • Winners information
  • Convenient display and downloading of information

Choose us

Getting Started

After site registration, this functions will be available to You

  • Subscription to free mailing list for your keyword phrases
  • Tenders announcements previews
  • Download summary information in Excel format
  • View information about tender winners, suppliers and customers

REGISTER

For using all functions of our site and view full information you need to register a commercial account

  • Selected period
  • Pay access in any of the possible ways

Pay

Other tenders from Slovenia за for this period

Obnova protikorozijske zaščite strojne opreme Source: Uradni list Slovenia

Fizično, tehnično in požarno varovanje objektov DEM Source: Uradni list Slovenia

Dodatna dela pri izdelavi projektne dokumentacije IDZ/IDP, PGD; PZI; DMP za objekt "Rekonstrukcija Operativnega podpornega centra - OPC" Source: Uradni list Slovenia

Razširitev informacijskega sistema za Upravo RS za izvrševanje kazenskih sankcij Source: Uradni list Slovenia

Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje 2 let in 4 mesecev za potrebe OŠ Riharda Jakopiča Source: Uradni list Slovenia